Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Objectius i competències

Objectius

 • Adoptar perspectives epistemològiques i metodològiques per dur a terme recerques educatives centrades tant en l'aprofundiment en la comprensió de la realitat educativa com en la seva transformació i canvi.
 • Adquirir actituds indagadores i recursos per a la recerca en les formes de reflexionar i intervenir en les pràctiques educatives.
 • Preparar-se per concebre i dissenyar projectes de recerca educativa i per dur-los a la pràctica.
 • Sensibilitzar-se, mitjançant els processos i recursos que proporciona la recerca educativa, per detectar i comprendre els problemes i les necessitats educatives del present i per promoure processos de transformació i de millora orientats des de la recerca.
 • Aprofundir en les aportacions de la didàctica, la formació i l'avaluació com a perspectives potents per comprendre i millorar la pràctica educativa.
 • Preparar-se per aplicar totes les aportacions de la didàctica, la formació i l'avaluació a diferents contextos, nivells i modalitats de l'educació formal i no formal.
 • Aprofundir en totes aquestes capacitats en l'àmbit de l'educació superior.

Competències

 • Comprendre i analitzar les dimensions subjectives, relacionals i institucionals de les pràctiques pedagògiques mitjançant la reflexió sobre l'experiència.
 • Entendre, reflexionar, investigar i aprofundir en els components formatius i avaluadors en situacions educatives diverses i amb una perspectiva multidisciplinària.
 • Comprendre els components teòrics i metodològics de l'avaluació educativa i aplicar-los a la resolució d'un tema d'interès i rellevància educativa.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar estratègies creatives i innovadores en les relacions educatives individuals i grupals.
 • Investigar situacions educatives en entorns multiculturals i diferencials des de la perspectiva de la diversitat cultural, ètnica, socioeconòmica i generacional.
 • Adquirir coneixements sobre els actuals corrents de les polítiques sobre política, gestió, qualitat i avaluació institucional en educació superior.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, d'aplicació pràctica i de presa de decisions davant situacions de canvi en el marc de la política i de la gestió universitària, dels processos pedagògics i d'avaluació en educació superior.
Comparteix-ho: