Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Organització i metodologia docent

Docència del màster d’Investigació i Canvi Educatiu durant el curs 2020-21

A causa de la situació de excepcionalitat que s’ha generat per la COVID-19, la Universitat de Barcelona ha decidit que el curs 2020-2021, com a mínim durant els primers mesos i mentre duri la incertesa sanitària, estarà contextualitzat en un escenari de docència mixta davant la necessitat de combinar la presencialitat que caracteritza la Universitat de Barcelona amb la docència en línia. 

En conseqüència, el màster d’Investigació i Canvi Educatiu, durant els dos primers trimestres del curs 2020-2021, s’impartirà amb docència mixta amb un percentatge de presencialitat a l’aula i amb suport tecnològic en streaming pels estudiants que no poden assistir presencialment a classe o viatjar a Barcelona. La docència mixta suposarà la combinació de classes presencials i classes en línia; aquestes classes en línia podran ser síncrones (de manera que docents i estudiants coincidiran en temps real en la connexió) o asíncrones (aquelles classes en les quals no serà necessari coincidir en temps real per al seu desenvolupament). El tercer trimestre, sempre que la situació sanitària ho permeti, les classes seran presencials. En qualsevol cas, es garantirà que els estudiants puguin cursar el màster complet tenint en compte les seves circumstàncies.

Les assignatures obligatòries del màster recullen els tòpics fonamentals que més endavant es desenvolupen a les assignatures optatives; aquestes últimes estan organitzades en les següents matèries que representen els àmbits fonamentals que es treballen al màster:

- Experiència Educativa i Saber Pedagògic

- Investigació en Estratègies Didàctiques i Contextos Multiculturals i Diferencials

- Investigació en Formació Docent

- Avaluació Educativa

- Educació Superior

- Perspectives per a la Transformació Educativa

L’ensenyament és presencial (fora d’algunes assignatures del mòdul de metodologies de la investigació en les quals hi ha l’opció semi-presencial, i en una altre d’elles, que és virtual) i es fa en horari de tarda. Cada curs es canvia l’horari de les assignatures, alternant-se les que s’imparteixen a primera hora i les que s’imparteixen a segona hora. D’aquesta manera, es facilita que qui compatibilitzi el seu estudi amb el treball pugui realitzar el màster en dos anys, i assistir a totes les classes.

La metodologia d’ensenyança pot variar entre les diferents assignatures, segons es detalla a cada pla docent. No obstant això, és denominador comú la proposta d’assumir una postura reflexiva i investigadora, mitjançant activitats teòric-pràctiques, tant individuals com grupals, tot valorant l’experiència dels i de les estudiants en relació als temes treballats. El procés d’ensenyança fa servir com a suport una abundant bibliografia i requereix la realització de lectures curosament seleccionades.

 

Comparteix-ho: