Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Sistema d'avaluació

En l’avaluació es té en compte la manifestació de les competències recollides al pla docent de cada assignatura, mitjançant exercicis escrits, treballs grupals o presentacions públiques, segons s’hagi pactat pel professor i els estudiants al començament dels cursos.

De manera general, es valora la integració dels sabers, el desenvolupament d’una bona fonamentació epistemològica i pedagògica, i la capacitat de concebre procediments de recerca adequats als temes estudiats.

Comparteix-ho: