Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) estarà centrat en l'elaboració d'un projecte d'investigació. Amb la seva realització es pretén que les i els estudiants posin en joc recursos, capacitats i competències desenvolupades, i també que la pròpia realització del TFM permeti desenvolupar i adquirir nous coneixements i capacitats.

El TFM constarà de dues parts diferenciades:

  1. La primera consistirà en el Projecte de recerca educativa pròpiament

  2. La segona consistirà en l'ampliació, desenvolupament o exploració d'alguna part o faceta d'aquest projecte.

El TFM estarà orientat per un tutor o tutora i haurà de ser lliurat en format escrit i presentat i defensat oralment. Cada estudiant tria el seu tutor o tutora de TFM.

Presentació i avaluació

La presentació i defensa pública del TFM es farà davant un tribunal format per tres docents dels Màster. La valoració del TFM per part del tribunal tindrà en compte tant el treball escrit com la presentació oral. També es tindrà en compte en la qualificació final la valoració de la professora o professor tutor.

Presentació, lliurament i avaluació

Hi haurà dues convocatòries: a la primera quinzena de juliol i a la primera quinzena de setembre. Cada estudiant decidirà a quina de les dues convocatòries s'acull.

El treball escrit s’haurà de presentar una setmana abans de la defensa pública

Catàleg de TFM

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: