Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Presentació

Activitat física en grup - Màster d

Davant els reptes educatius que impliquen construir nous projectes de convivència en el marc d'un context de crisi global, l'educació en valors i ciutadania adquireix una rellevància màxima: hem d'aprendre a ser i a conviure en societats multiculturals, globals i interconnectades.
La situació actual de crisi ha posat en qüestió valors fonamentals de la ciutadania democràtica i la cohesió social. La globalització i les xarxes socials plantegen també nous reptes a la configuració de les identitats, de manera que en l'actualitat la identitat digital coexisteix amb identitats personals i socials vinculades al territori i les cultures.
Tant si es dirigeix una mirada microscòpica, amb la qual detectem una preocupació generalitzada per la denominada crisi de valors, com si adrecem una visió macroscòpica, ens trobem davant una problemàtica tan antiga com renovada que reclama l'atenció de la recerca socioeducativa i de l'acció dels professionals de l'educació. En aquests moments, la complexitat i la pluralitat progressives de la societat requereixen construir un model social d'integració capaç de fer prevaler la idea d'una cultura pública comuna basada en la pluralitat com a elements bàsics d'un projecte social, polític i cultural atenent a les diferències. En aquest sentit, entenem que el màster ofereix una proposta adequada als reptes que avui ens planteja la societat mitjançant eines que permetin avançar cap a la responsabilitat social.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Centre de gestióFacultat d'Educació
Places30
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióM.JESUS MARTIN GARCIA
Comparteix-ho: