Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Objectius i competències

Objectius

  • Adquirir una visió teòrica i pràctica de l'educació en valors i la pràctica de la ciutadania en societats multiculturals, i sobretot veure com es pot incorporar aquesta tasca formativa als àmbits professionals que li són propis: l'educació formal, no formal o informal; l'Administració; el tercer sector; els mitjans de comunicació, i les fundacions i entitats amb programes en àmbits afins a l'àmbit científic del títol.
  • Aprendre a fonamentar, dissenyar, aplicar i avaluar projectes d'educació en valors i de ciutadania apropiats a diversos camps d'intervenció: projectes educatius de territori; plans educatius d'entorn; programes per a la inclusió social i l'atenció a la immigració; avaluació de programes audiovisuals i de jocs dirigits a la infància i l'adolescència; elaboració de textos i materials escolars en diversos suports; programes per promoure el civisme, la salut, l'educació ambiental i l'educació en el consum.
  • Aprendre quines són les necessitats socials, les perspectives teòriques i les eines metodològiques per fer recerques i per aplicar i transferir els resultats, un objectiu especialment significatiu per als estudiants que s'orienten a la recerca.

Competències

  • Coneixement dels diferents fonaments teòrics i metodològics de l'educació en valors i l'educació per a la ciutadania.
  • Capacitat d'analitzar i avaluar les característiques, les problemàtiques i les formes d'intervenir pròpies dels diferents àmbits d'aplicació de l'educació en valors i ciutadania.
  • Capacitat d'interpretar les necessitats que l'actual realitat social, cultural i econòmica planteja, per poder oferir respostes educatives.
  • Capacitat de promoure, implementar i avaluar programes d'educació en valors que siguin apropiats a diferents institucions educatives i socials.
  • Coneixement dels fonaments de la recerca educativa relacionada amb l'educació en valors.
  • Capacitat d'aplicar el compromís ètic i deontològic amb la professió en els diferents àmbits professionals en què es porta a terme l'educació en valors.
Comparteix-ho: