Universitat de Barcelona

Màster d'Educació en Valors i Ciutadania

Calendari acadèmic

Informació sobre l'inici i finalització de la docència de cada semestre, període d'avaluació continuada i reavaluació, dates de presentació de TFM i calendari de vacances i festius.
Curs 2020-2021

PRIMER I SEGON SEMESTRE

Docència

  • Inici de la docència: 28 de setembre de 2020
  • Final de la docència: 7 de juny de 2021
  • Lliurament del TFM: segona quinzena del mes de juny
  • Períodes de vacances: els establerts per la facultat. 
  • Presentació del TFM: primera quinzena de setembre de 2021

 

CALENDARI VACANCES I FESTIUS

Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021

Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2021

Dies festius:

11 de setembre de 2020

24 de setembre de 2020

12 d’octubre de 2020 (dilluns)

7 de desembre de 2020 (dilluns)

8 de desembre de 2020 (dimarts)

24 de maig de 2021 (dilluns) (segona Pasqua)

24 de juny de 2021 (dijous)

Festes institucionals: 23 d’abril de 2021 (divendres), Sant Jordi, dia no lectiu

PRIMER SEMESTRE

Docència
Inici: 1 d’octubre de 2018
Final: 12 de gener de 2019

Avaluació continuada
de l’1 d’octubre de 2018 al 12 de gener de 2019

SEGON SEMESTREGON SEMESTRE

Docència
Inici: 14 de gener de 2019
Final: 7 de juny de 2019

Avaluació continuada
Del 14 de gener al 7 de juny de 2019

Presentació del TFM: del 2 al 13 de setembre de 2019

 

Comparteix-ho: