Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Pla d'estudis

El pla d'estudis s'estructura en tres apartats:

  1. Les matèries obligatòries comunes: 24 crèdits.
  2. Las matèries optatives. El màster ofereix 33 crèdits i exigeix a cada estudiant matricular-se de 24 crèdits optatius. Es permet un màxim de 9 crèdits optatius en altres màsters universitaris.
  3. El treball final de màster. És obligatori per a tots els estudiants i té un valor de 12 crèdits.
Comparteix-ho: