Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Presentació

La titulació doble del grau de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària neix de la voluntat de la Facultat de Formació del Professorat d’innovar per adaptar les nostres titulacions a les exigències de la realitat social i educativa actual.
Comparteix-ho: