Universitat de Barcelona

Grau de Mestre d'Educació Infantil

Presentació

 

Els mestres d’educació infantil tenen la responsabilitat de contribuir al desenvolupament físic i motor, afectiu, comunicatiu, social i cognitiu de l’infant de zero a sis anys, mitjançant el disseny i intervenció en les situacions educatives preparades amb aquesta finalitat, sempre en un clima de seguretat i confiança (Decret 101/2010 i Decret 181/2008). Els mestres d’educació infantil duen a terme aquesta tasca amb la col·laboració i la participació de la família, els companys del claustre i, si escau, la d’altres professionals.

 

Els estudiants que volen accedir a aquesta titulació han de ser conscients de la importància, el repte i la responsabilitat que representa, com a mestres d’educació infantil, participar en el desenvolupament de l’infant en aquesta primera etapa de la vida; etapa en què l’infant es constitueix com a persona. Per tant, és necessari formar-se, en els estudis de grau i al llarg de tota la vida professional, per ser uns professionals de l’educació infantil ben qualificats.

Com a universitaris, els estudiants tenen la responsabilitat acadèmica de promoure la qualitat i el prestigi de la titulació per mitjà de les seves actuacions. L’aprenentatge ha d’ocupar un lloc prioritari en la vida d’estudiant universitari.

Dades bàsiques

Branca de coneixementCiències Socials i Jurídiques
Crèdits240
Professionalitzador

Professió regulada

mestre o mestra d'educació infantil

Modalitat de docència

presencial

Places

200 (sense comptar itinerari simultani)

Notes de tall

8,652 (juliol 2020, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (92,5%), castellà (5,3%), anglès (2,2%)

Preu orientatiu per crèdit17,69 €
Cap d'estudisBERTA PALOU JULIAN
Comparteix-ho: