Projectes transversals

Acompanyament educatiu escolar- Escola Fructuós Gelabert

A l’Escola Fructuós Gelabert, treballem per què els nens i nenes dels cicles de petits, mitjans i grans es barrejaran entre ells amb l’objectiu de potenciar l’autonomia, establir vincles entre els nens i nenes de diferents edats i atendre la diversitat. Aquests grups tindran un ràtio reduïda (17-20 nenes i nens) i treballaran Ciències amb els petits i Expressió i Art amb els mitjans i grans.

Què faràs?
Acompanyar l’alumnat i donar suport als i les mestres.

Perfil acadèmic: estudiants d’Educació Infantil i Educació Primària

Durada: 1:30 hores setmanals durant tot el curs

Petits: de dimarts a dijous de 15 a 16:30
Mitjans: de dimarts a dijous d’11 a 12:30
Grans: de dimarts a dijous de 9:30 a 11

Places: 8  

Crèdits: 3

Què faràs?
Acompanyar i donar suport a les persones amb discapacitat del Servei d'Oci Inclusiu i, sobretot, gaudir i compartir el temps d'oci de forma conjunta.

Durada: primer o segon semestre 

Horari: 4 hores setmanals 

Places: -

Crèdits: 6

ASTE-BCN (Associació Solidària amb la Tercera Edat de Barcelona)

El projecte té com a objectiu la millora de la qualitat de vida de les persones grans.

Què faràs?
Acompanyar a la gent gran que viu en residències de Barcelona.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social

Durada: primer o segon semestre, o tot el curs

Horari: 4 hores setmanals (de dilluns a dissabte, de matí o tarda)

Places: 6

Crèdits: 3 - 6

 

Aquest projecte d’APS anima als estudiants de la Facultat a participar en un equip de Baskin amb estudiants universitaris que tinguin o no alguna discapacitat i altres joves, especialment persones amb discapacitat intel•lectual. També ofereix la possibilitat de participar en un intercanvi internacional amb els estudiants d’altres universitats participants en el projecte “Baskin at University”.

Què faràs?
Participar en l’organització i difusió del projecte. Dinamitzar i participar en activitats lúdiques que afavoreixin les relacions entre els membres de l’equip. Desenvolupar una tasca d’acompanyament a les persones amb discapacitat que formen part de l’equip. Participar com a jugadors en els entrenaments de l’equip de Baskin.

Perfil  acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Treball Social

Durada: tot el curs

Horari: dijous de 19:30 a 21:00 *Altres dies puntuals en funció de les necessitats dels projecte i la vostra disponibilitat

Places: 8

Crèdits: 6

El projecte consisteix en participar en diferents activitats educatives, com ara cuina, tallers d’experimentació sensorials, taller de fusta, música...

Què faràs? 
Recolzar el mestre i els alumnes amb nee de l’escola a l’activitat assignada.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus d’Educació Infantil, Educació Primària i Pedagogia.

Durada: primer o segon semestre, o tot el curs

Horari: 1:30 hores setmanals

Places: 22

Crèdits: 1,5 - 3

Èxit 1 és un programa de caràcter preventiu que vol millorar els aprenentatges bàsics i acompanyar l'alumnat en el pas a l'ESO. El reforç escolar és una activitat educativa i, no assistencia, dirigida a l'alumnat que necessita més dedicació i acompanyament a l'hora de fer els deures.

Què faràs?
Acompanyar un grup de nens i nenes i reforçar el seu gust per la lectura.

Perfil Professional: Estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social, Treball Social i Educació Infantil i Primària.

Durada: tot el curs

Horari: 1:30 hores dos dies a la setmana

Places: 34

Crèdits: 6

L’objectiu principal és afavorir la socialització de les persones amb problemàtica de salut mental que participen de les activitats del Servei de rehabilitació comunitària d’AREP, mitjançant la presència en les sessions d’alumnat de la Universitat de Barcelona.

Què faràs?

Actuar en les sessions de jocs motors i d’altres activitats socioculturals, com a companys i companyes d’aprenentatge de les persones amb problemàtica de salut mental, col·laborant activament d’aquesta manera en el procés de rehabilitació, de resocialització i d’inclusió social d’aquest sector social.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social, Educació Infantil, Educació Primària.

Durada: Primer o segon semestre

Horari: dimecres de 10:00 a 14:00 

Places: 15 cada semestre

Crèdits: 4,5

L’objectiu principal és afavorir la socialització dels joves que estan interns en el Centre Educatiu de Justícia Can Llupià, mitjançant la presència en les sessions d’alumnat de la Universitat de Barcelona.

Què faràs?

Actuar en les sessions de jocs motors i d’altres activitats socioculturals, com a companys i companyes d’aprenentatge dels joves interns, col·laborant activament d’aquesta manera en el procés de rehabilitació, de resocialització i d’inclusió social d’aquest sector social.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social, Educació Infantil, Educació Primària.

Durada: primer o segon semestre

Horari: dissabtes de 9:30 a 13:00 

Places: 6 cada semestre

Crèdits: 4,5

Què faràs?

Actuar en les sessions de jocs motors i d’altres activitats socioculturals, com a companys i companyes d’aprenentatge de les internes, col·laborant activament d’aquesta manera en el procés de rehabilitació, de resocialització i d’inclusió social d’aquest sector social.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social, Educació Infantil, Educació Primària.

Durada: tot el curs

Horarialguns divendres de 9:00 a 14:00

Places: -

Crèdits: 3

L’objectiu principal és afavorir la socialització de les persones amb discapacitat intel·lectual que estan internes en el Departament d’Atenció Especialitzada (DAE) del centre penitenciari d’homes Quatre Camins, mitjançant la presència en les sessions d’alumnat de la Universitat de Barcelona.

Què faràs?

Actuar en les sessions de jocs motors i d’altres activitats socioculturals, com a companys  i companyes d’aprenentatge dels interns amb discapacitat intel·lectual, col·laborant activament d’aquesta manera en el procés de rehabilitació, de resocialització i d’inclusió social d’aquest sector social.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social, Educació Infantil, Educació Primària.

Durada: primer o segon semestre o estiu

Horari: dilluns de 9:00 a 14:00 

Places: 15 per cada un dels semestres o estiu

Crèdits: 5

Què faràs?

Actuar en les sessions de jocs motors i d’altres activitats socioculturals, com a companys  i companyes d’aprenentatge d'adolescents migrats sense referents familiars, col·laborant activament d’aquesta manera en el procés de rehabilitació, de resocialització i d’inclusió social d’aquest sector social.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social, Educació Infantil, Educació Primària.

Durada: primer o segon semestre

Horaridimarts de 17:00 a 20:30

Places: -

Crèdits: 3

Espai d’Inclusió i formació Casc Antic

L’entitat desenvolupa programes d’intervenció socioeducativa per a la inclusió en l’ àmbit de la mediació, la formació i la participació des de la perspectiva de l’acció comunitària.

Què faràs?
Preparar i portar a terme classes relacionades amb l’aprenentatge de la llengua, les tecnologies digitals o l’alfabetització amb joves i adults immigrants.Acompanyar els usuaris en els seus processos vitals i professionals. L’activitat preveu una hora de preparació autònoma i una hora i mitja de classe, així com reunions i sessions de formació trimestrals.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social.

Durada: primer o segon semestre, o tot el curs

Horari: Adults de dilluns a divendres de 9:30 a 11:00 i de 17:30 a 19:00. Joves de dilluns a dijous  d’11:00 a 13:30

Places: a determinar

Crèdits: 3 - 6

Bocins és un centre socioeducatiu que ofereix activitat cada tarda per a una cinquantena d’infants i joves de P3 a 4t d’ESO del barri del Gornal. S’hi combina lleure, esports, tallers, reforç educatiu i moltes altres activitats transversals per al treball del grup i d’habilitats molt diverses. Busca, a més, implicar les famílies dels infants i joves a la vida diària del centre.

Què faràs?

Acompanyar un grup d’edat. Realitzar les activitats amb el grup. Donar suport a l’educador/a del grup. Fer el seguiment diari dels infants.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social de la Facultat i Educació Infantil i Primària.

Durada: primer o segon semestre, o tot el curs

Horariuna tarda de dilluns a divendres de 16:30 a 19:00 (aprox.)

Places: 3

Crèdits: 3 - 6

El projecte està dirigit a una cinquantena d’infants i joves de 1r de primària a 4t d’ESO. Pretén ser un espai de socialització i aprenentatge que dóna importància a la realització de deures, estudi i reforç de les matèries instrumentals, tot prioritzant l’atenció en hàbits, rutines i treball grupal.

Què faràs?
Acompanyar els grup d'ESO en la realització de tasques acadèmiques i de reforç escolar. Fer el seguiment diari dels infants. Donar suport al/la coordinador/a de grup.

Perfil  acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social de la Facultat i Educació Infantil i Primària.

Durada: primer o segon semestre, o tot el curs

Horari: una tarda (dilluns, dimecres o divendres) de 17:15 a 19:00 o de 18:45 a 20:30

Places: 5

Crèdits: 3 - 6

 

El projecte d’acompanyament escolar forma part dels programes socioeducatius del Centre Obert Muntanyès. És una línia de treball on es reforça el procés d’aprenentatge escolar, afavorint la integració a l’escola ordinària, prevenint l’absentisme i el fracàs escolar. S’ofereix suport als infants i joves en l’elaboració de les seves tasques diàries tot treballant en hàbits d’estudi, ordre i organització de les tasques escolars.

Què faràs?
Dinamitzar l’espai de lectura i fomentar la comprensió lectora. Donar suport en el reforç escolar. Dinamitzar l’aula d’informàtica.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social i Treball Social.

Durada: tot el curs

Horari: un dia a la setmana de 16:30 a 19:30

Places: 4

Crèdits: 6

És un projecte de mentoria social en el lleure. Els estudiants universitaris acompanyaran setmanalment un noi/a entre els 11 i els 14 anys provinents de barris amb alta taxa de fracàs escolar i altres problemàtiques afegides per a què conegui diferents espais de la ciutat, llocs d’oci i àmbits de producció cultural amb la finalitat d’accelerar el seu procés d’integració.

Què faràs?
Compartir una estona lúdica, oferint als infants una atenció socioeducativa individualitzada i propera.

Perfil acadèmic: estudiants dels graus de Pedagogia, Educació Social, Treball Social, Educació Infantil i Educació Primària.

Durada: tot el curs

Horari1 dia a la setmana (3 hores)

Places: 15

Crèdits: 6

 

Un espai de dinamització, escolta i aprenentatge bilateral entre els estudiants i la gent gran a través de la lectura en veu alta i comentari de textos literaris o de coneixements (novel·les, contes, poesia, premsa, etc.) oferts des de la biblioteca del campus de Mundet. Els estudiants llegeixen en veu alta les lectures que han triat prèviament, o les que els han demanat.

Què faràs?

Acompanyar persones de la tercera edat a traves de la lectura.

Perfil acadèmic: estudiants de grau de Pedagogia, Educació Social i Treball Social de la Facultat i Educació Infantil i Primària.

Durada: 1r o 2n semestre o durant tot el curs.

Horari: dues hores setmanals a concretar entre les 10:00 i les 13:00 o entre les 16:00 i les 17:00.

Places: 5

Crèdits: 1,5 - 3

Què faràs?

Acompanyar un/a estudiant amb discapacitat intel·lectual i exercir un acompanyament.

Durada: tot el curs

Horari: 1 hora setmanal

Places: -

Crèdits: 1,5

Què faràs?

Donar suport en un espai de reforç a l'estudi per un grup de joves que estan cursant estudis post-obligatoris a l'Escola d'Adults.

Durada: primer semestre

Horari: Dijous de 17:00 a 19:00

Places: -

Crèdits: 1,5

Al Reforç escolar Pas a Pas està destinat a infants d’entre 4 i 16 anys que provenen de realitats socioculturals diverses i que en ocasions són nens no acompanyats. En aquest espai es vol ajudar en les tasques diàries dels deures, es donen hàbits d’estudi, però sobretot es treballa la motivació personal dels nens envers l’aprenentatge. Es manté un contacte estret i de feedback amb les mares i/o amb els educadors que acompanyen els nens. El reforç Pas a Pas vol ser també un espai d’acollida i per compartir aspectes culturals i de vivències.

Què faràs?
Podràs escollir si dedicar-te a un o a més nens de la franja d’edat que més t’interessi i hauràs de desenvolupar un recorregut d’aprenentatge particular amb objectius específics per a aquell o aquells nens. En tot moment comptaràs amb el suport dels voluntaris que ja coneixen al nen.

Durada: 1r/ 2n semestre o tot el curs.

Horari: Dilluns de 17:30 a 19:30 i/o dimecres de 17:30 a 19:30  (Possibilitat de flexibilitat horària)

Places: 16

Crèdits: 1,5 - 6

 

Comparteix-ho: