Ceratonia siliqua (garrofer)

Ceratonia siliqua (garrofer)

Ceratonia siliqua L. (Leguminosae)

Cat.: garrofer; Cast.: algarrobo; Angl.: carob.

Distribució i hàbitat

Regió mediterrània, introduït en altres zones temperades. Viu en alzinars, fins als 1000 m, sovint conreat de forma intensiva.

Descripció morfològica

Arbre perennifoli de fins a 10 m, en general monoic en estat silvestre, sovint dioic si és conreat, d’escorça bruna i clivellada, perennifoli. Fulles compostes, amb 1-5 parells de folíols ovats o el·líptics, coriacis, d’un verd fosc. Inflorescència en raïm. Flors unisexuals, hermafrodites o neutres, actinomorfes, amb periant poc desenvolupat, en forma de copa amb 5 lòbuls, vermellós; les masculines i hermafrodites amb 2-8 estams, les femenines i hermafrodites amb gineceu unilocular i estil no diferenciat. Fruit en llegum indehiscent, de 10-20 cm, comprimit, de color gairebé negre quan és madur, amb 15-20 llavors ovoides, lluents.

Usos

La polpa del fruit és comestible, té propietats astringents i s’usa per fer un succedani de la xocolata. Les llavors (garrofins) s’empren per extreure la goma de garrofí, molt usada com a espesseïdor a la indústria alimentària i farmacèutica.