Consell Assessor

Objectius

 • Promocionar i enfortir les relacions entre la Facultat i l'entorn social, tant en els àmbits acadèmics com en els de recerca.
 • Potenciar i difondre les titulacions impartides a la Facultat, així com la recerca que s'hi desenvolupa.
 • Apropar les empreses, institucions públiques i privades a les activitats de la Facultat.
 • Analitzar els canvis generals o específics de l'entorn per tal d'adequar l'oferta formativa a les necessitats de la societat.
 • Afavorir la integració en el món laboral dels estudiants dels ensenyaments de la Facultat.
 • Estimular la participació de professionals de prestigi en tasques formatives, especialment en el postgrau.

Criteris de composició

Estarà integrat per representants de:

 • Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Degà o degana (president o presidenta)
Un vicedegà o vicedegana (secretari o secretària)
Anteriors degans o deganes de la Facultat en situació activa
Un representant dels directors dels departaments adscrits a la Facultat.

 

 • Administracions públiques: màxim 4 representants.

 

 • Associacions de l'àmbit assistencial: màxim 4 representants.

 

 • Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya: 1 representant.

 

 • Consell Social de la Universitat de Barcelona: 1 representant.

 

 • Indústria Farmacèutica i Alimentària: màxim 4 representants.
Comparteix-ho: