Detall

Autoinforme d’acreditació del Màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari i del Màster de Seguretat Alimentària

Notícia | 16-11-2017

L’elaboració de l’autoinforme d’acreditació dels ensenyament és un requeriment legal que han de superar totes les titulacions per tal d’avaluar l’estat i funcionament dels ensenyaments des de la seva implantació i la oportunitat de seguir impartint-los en un determinat centre. La normativa marca que a part dels informes de seguiment anuals, publicats a la pàgina del Sistema de Qualitat de la Facultat, les titulacions, els graus s’han d’acreditar als 6 anys de la seva implementació, 7 per el grau de Farmàcia i 4 anys pels Màsters Universitaris.

L’any 2016, els Graus de Ciència i Tecnologia del Aliments i de Nutrició Humana i Dietètica, van ser acreditats. A l’inici d’aquest any 2017 el grau de Farmàcia i els Màsters de Biotecnologia Molecular, Recerca, Desenvolupament i control de Medicaments i el de Desenvolupament i innovació d’Aliments van ser acreditats cobrint els requisits legals en vigor.

En aquests moments estem en el procés  d’acreditació dels dos darrers Màsters adscrits a la nostra Facultat, Medicaments, Salut i Sistema Sanitari i el de Seguretat Alimentària.

Amb el recolzament de l’Agència de Polítiques i Qualitat de la UB  (APQUB), la CAI (el comitè d’avaluació interna, format per part dels membres del deganat, coordinadors dels màsters, professorat i alumnat representant de cadascuna de les titulacions a acreditar i també per membres del PAS) ha estat treballant per tal d’elaborar l’autoinforme. 

Tanmateix, el procediment de recollida d’informació i redacció de l’autoinforme s’ha d’obrir a la participació, l’opinió i debat per als diferents grups implicats: departaments, professorat, estudiants i PAS, tal i com estableix la Guia per a l’acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Per això a partir d’avui i fins el dia 27 de novembre de 2017 l’autoinforme està a l’abast de tots aquest col·lectius i a través d’un formulari ad hoc es poden fer arribar a la CAI qualsevol comentari, dubte o suggeriment.

El procés finalitzarà amb la visita del Comitè d’Acreditació Extern nomenat per AQU, que visitarà el nostre centre la segona quinzena de març.

Enllaç d’interès: Sistema de Qualitat de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la UB


Comparteix-ho: