Detall

Els graduats i els llicenciats en Farmàcia poden accedir als estudis de doctorat (i sol·licitar beques predoctorals) sense necessitat de cursar un màster

Notícia | 30-10-2015

Els titulats en Farmàcia (tant graduats com llicenciats) compleixen a tots els efectes els requisits per accedir als estudis de doctorat, seguint les disposicions del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.

Quant al títol de graduat, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) va reconèixer el nivell 3 MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) corresponent al nivell de MÀSTER, en resolució de 3 d’octubre de 2014.

Quant al títol de llicenciat, el 2 d’octubre va ser publicada una resolució al BOE on també es reconeixia el nivell 3 MECES per al títol oficial de Llicenciat en Farmàcia.

A efectes pràctics, doncs, tant els llicenciats com els graduats en Farmàcia poden accedir als estudis de doctorat sense necessitat de cursar un màster.

Així mateix, tant graduats com llicenciats en Farmàcia poden concórrer a beques predoctorals competitives en igualtat de condicions que els titulats que necessiten cursar un màster per aconseguir completar els 300 ECTS que exigeix la incorporació als estudis de doctorat.Comparteix-ho: