Detall

Implantació d'un nou Pla de Residus a la Facultat de Farmàcia

Notícia | 25-10-2012

La Facultat de Farmàcia, dintre del procés de millora contínua de la gestió de residus especials de laboratori, està implantant un nou pla de gestió de residus fruit de la revisió de l'anterior i adaptant a les directrius de la UB, que té com a objectius reduir la quantitat de residus que es generen en determinats grups, com ara els altament perillosos o els citotòxics, garantir la traçabilitat de tots els residus que surten dels laboratoris i millorar l'eficiència del sistema de gestió.
Una de les accions d'aquesta actualització del pla, coordinada des de la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient de la Facultat de Farmàcia, ha estat la realització de sessions de formació adreçades als usuaris dels laboratoris, on s'han presentat les modificacions introduïdes en l'etiquetatge i els grups de classificació dels residus, proporcionant material informatiu per facilitar la gestió dels residus especials i es facilitant consells per minimitzar la quantitat i perillositat dels residus generats.
Al llarg del mes d'octubre s'han dut a terme sis sessions de formació a càrrec del Dr. Oscar Marcos, tècnic de medi ambient de
l'OSSMA, a les que han assistit prop de 200 persones que treballen als laboratoris de la Facultat, incloent professorat, investigadors, tècnics de laboratori i doctorands.
Un cop completats aquests seminaris, i com a resultat dels casos exposats pels assistents, es revisarà la ubicació de contenidors de recollida selectiva als laboratoris. A més, es farà un treball específic en aquells espais on s'ha detectat la necessitat de revisar com s'aplica el procediment de gestió.