Detall

Resolució Projectes de Millora i Innovació Docent

Notícia | 20-03-2014

(20/03/2014)
Una vegada més la nostra Facultat té un paper destacat en innovació docent tal i com es dedueix de l'elevat nombre de Grups d'innovació reconeguts (vuit) i un Grup d'innovació docent.

S'ha acreditat com a Grups d'Innovació Docent de la nostra Facultat (GID2013-2015):
GAMFIF2013. Alternatives metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia, responsable: Dra. Concepió Amat Miralles.
ENAPFISIO. Ensenyar a aprendre Fisiologia, responsable: Dra. Trinitat Cambras Riu.
GIDAIFAR. Grup d'innovació docent en Anàlisi Instrumental Farmacèutic, responsable: Dr. Mª Luisa García López.
ORFILA. Grup d'innovació docent en Toxicologia, responsable: Dr. Jesús Gómez Catalán.
GIDTF2013. Grup d'innovació docent en Tecnologia Farmacèutica, responsable: Dra. Lyda Halbaut Bellowa.
FARCLINAF. Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica, responsable: Dr. Eduardo L. Mariño Hernández.
ULD-FARMÀCIA. Unitat de Laboratoris Docents de la Facultat de Farmàcia, responsable: Dra. Josefina Prat Bau.
GIBAF-Farmàcia. Grup d'innovació docent de Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques, responsable: Dr. Joan Simon Pallisé.

E-Galènica. E-Galènica: innovació docent en Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica, responsable: Dra. Mireia Oliva i Herrera.

Cinc Grups d'Innovació Docent han rebut finançament pels propers dos anys: GIDAIFAR, ORFILA, FARCLINAF, ULD-FARMACIA y GIBAF-Farmàcia.

Més informació: cliqueu aqui.


Comparteix-ho: