Detall

Segona Jornada de Desenvolupament de Competències per als Tutors d'Estades en Pràctiques Tutelades

Notícia | 23-02-2011

Avui, 23 de febrer, ha tingut lloc la Segona Jornada de Desenvolupament de Competències amb els farmacèutics tutors d'Estades en Pràctiques Tutelades (EPT) amb l'objectiu d'analitzar el desenvolupament de competències professionals i transversals de l'alumnat en el marc de l'ensenyament europeu d'educació superior (EEES). El desenvolupament de competències és un procés progressiu que es consolida en les últimes fases de la formació universitària i que inclou l'aprenentatge centrat en l'estudiant, de manera que les iniciatives de col·laboració entre professionals farmacèutics i la Facultat de Farmàcia afavoreixen la implementació del programa d'Estades en Pràctiques Tutelades en el nou paradigma de l'EEES.

La jornada ha estat organitzada per la Unitat de Coordinació Docent d'Estades en Pràctiques Tutelades, i l'han inaugurat el degà de la Facultat, la secretària del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i la directora de Planificació Farmacèutica del Departament de Salut. Hi han assistit una setantena dels tutors que han rebut alumnes en formació durant el segon semestre del curs 2010-2011.

En el decurs de la jornada, la cap d'estudis de l'ensenyament de Farmàcia i la coordinadora d'Estades en Pràctiques Tutelades han exposat el marc organitzatiu i docent de les Estades i els nous reptes de l'EEES en relació amb l'adquisició de competències professionals i transversals. La participació d'un expert extern en lideratge i motivació ha conduït els assistents a la reflexió sobre aspectes actitudinals i emocionals, i ha incidit en els eixos del pla d'acollida i de seguiment de l'alumnat. Professorat vinculat a les EPT ha analitzat els aspectes formatius, les habilitats, les actituds i els valors que han d'assolir els estudiants en les activitats d'aprenentatge dutes a terme al centre receptor. Finalment, les aportacions dels tutors han portat a elaborar el document Pla d'acollida i seguiment, amb l'objectiu de sistematitzar la tasca docent del tutor.

L'èxit i la satisfacció dels tutors han determinat la continuïtat d'aquestes jornades com a part del programa de formació per millorar la seva tasca docent.


Comparteix-ho: