Detall

VII Jornada de Tutors d'Estades en Pràctiques Tutelades: la professionalització docent del farmacèutic tutor

Notícia | 11-10-2017

El 10 d’octubre de 2017 va tenir lloc a l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia la VII Jornada de Tutors d’Estades en Pràctiques Tutelades, adreçada als farmacèutics tutors dels centres receptors acreditats per a la docència de Pràctiques Tutelades en els àmbits de farmàcia comunitària o d’hospital, que van rebre a partir del 18 d’octubre els alumnes dels Torns A i E d’aquest curs acadèmic.

L’acte va comptar amb una àmplia assistència dels farmacèutics tutors de les diferents unitats de coordinació docent. L’objectiu de la Jornada va tenir una doble vessant: d’una banda pretenia exposar als assistents el seu rol com a facilitadors de l’aprenentatge de l’estudiant que tutoritzen, tant pel que fa referència a l’adquisició de competències específiques com transversals i d’una altra banda abordar la professionalització docent del farmacèutic tutor del centre receptor ―oficina de farmàcia o servei de farmàcia d’hospital―, compartint el disseny de l’avaluació de l’alumne en el procés d’aprenentatge i avançant en el desenvolupament de les competències transversals pròpies de la titulació del grau de Farmàcia i de les competències professionals orientades al desplegament de serveis farmacèutics.

En aquesta Jornada la Dra. Marian March va presentar el programa docent que es desenvoluparà durant el curs 2017-2018 i va fer esment de les activitats que portaran a terme els alumnes i que seran tutoritzades i validades pels farmacèutics assistents:

Memòria formativa–reflexiva (MFR) orientada a competències. Està estructurada en quatre lliuraments i pretén desenvolupar la capacitat reflexiva de l’estudiant en el seu propi aprenentatge. Els temes, comuns als dos àmbits, són els següents:

1. Organització i custòdia dels medicaments de dispensació amb recepta mèdica/ordre mèdica
2. Dispensació de medicaments amb recepta electrònica/ordre mèdica
3. Pràctica de l’atenció farmacèutica en la dispensació de medicaments d’indicació farmacèutica (FC) / dispensació ambulatòria (FH)
4. Cribratges (FC) / conciliació de la medicació (FH)


Memòria de farmàcia pràctica (MFP), orientada a serveis farmacèutics i centrada en l’atenció al pacient, que preveu l’abordatge, entre d’altres, dels temes següents:

― Seguretat del medicament: alertes farmacèutiques, notificació RAM, errors de medicació, PRM...
― Medicaments biològics i biosimilars, citostàtics, farmacotècnia, nutrició artificial, selecció de medicaments.
― Ajust posològic en pacients amb funció renal disminuïda i cribratge del risc cardiovascular, presentada per la professora M. Àngels Via.
― Disseny i estructuració d’un servei farmacèutic per ser implementat a la farmàcia comunitària, presentada pels professors Irene Mangues i Llorenç Lladonosa.

Treball d’educació farmacèutica (TEF), orientat a l’educació per a la salut, en què s’ha explicat als assistents la participació en el projecte d’innovació docent «Compartir idees La Universitat va a d’Institut», que s’emmarca dins dels concepte d’aprenentatge servei que la Universitat de Barcelona impulsa.

Aquestes metodologies docents pretenen impulsar farmacèutics actius en el seu propi procés formatiu en línia amb l’espai europeu d’educació superior i alhora fomentar la coordinació amb els farmacèutics tutors per tal d’assolir reptes de millora docent i assistencial en benefici dels pacients.

Aquesta Jornada ha estat patrocinada per Fedefarma, cooperativa farmacèutica compromesa amb el desenvolupament professional dels farmacèutics i que col·labora activament premiant les activitats d’educació per a la salut que desenvolupen els alumnes de l’assignatura.


Comparteix-ho: