Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M050C

  • Certificat acadèmic personal amb la nota mitjana ponderada (per a alumnes de la UB, expedient acadèmic)
  • Curriculum vitae