Universitat de Barcelona

Doble titulació: Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica

Plans docents

Adaptacions Fisiològiques a l'Exercici

Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori

Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari

Biofarmàcia i Farmacocinètica I

Biofarmàcia i Farmacocinètica II

Biologia Cel·lular

Biologia Molecular i Genòmica

Bioquímica

Botànica Farmacèutica

Bromatologia I

Bromatologia II

Complements Alimentosos, Productes Dietètics i Aliments Funcionals

Dietoteràpia Aplicada

Eines i Estratègies Dietètiques

Estades en Pràctiques Tutelades

Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica

Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica

Farmàcia Galènica I

Farmàcia Galènica II

Farmacognòsia

Farmacologia General

Farmacologia i Terapèutica I

Farmacologia i Terapèutica II

Física aplicada a Farmàcia

Fisicoquímica I

Fisicoquímica II

Fisiologia i Fisiopatologia I

Fisiologia i Fisiopatologia II

Fisiologia i Fisiopatologia III

Fisiologia Vegetal

Història de la Farmàcia

Immunologia

Iniciació al Treball de Laboratori

Introducció a la Farmàcia Galènica

Legislació i Deontologia

Matemàtica Aplicada i Bioestadística

Microbiologia I

Microbiologia II

Nutrició Bàsica

Nutrició Comunitària i Epidemiologia Nutricional

Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial

Nutrició i Dietètica

Nutrició Molecular

Parasitologia

Patologia Nutricional i Dietoteràpia

Pràctiques Externes de Nutrició

Psicologia i Educació Terapèutica

Qualitat i Gestió a l'Empresa Alimentària

Química Analítica

Química Farmacèutica I

Química Farmacèutica II

Química General i Inorgànica

Química Orgànica I

Química Orgànica II

Regulació del Metabolisme

Restauració Col·lectiva

Salut Pública

Seguretat Alimentària

Tècniques Culinàries

Tècniques Instrumentals

Toxicologia

Treball de Fi de Grau de Farmàcia

Treball de Fi de Grau de Nutrició Humana

Comparteix-ho: