Universitat de Barcelona

Doble titulació: Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica

Pla d'estudis

Assignatures 1r curs

Assignatura Semestre Crèdits Campus
Biologia Cel·lular 1 3 Diagonal
Fisiologia i Fisiopatologia I 1 6 Diagonal
Física aplicada a Farmàcia 1 3 Diagonal
Història de la Farmàcia 1 3 Diagonal
Iniciació al Treball de Laboratori  1 3 Diagonal
Matemàtica Aplicada i Bioestadística 1 6 Diagonal
Parasitologia 1 6 Diagonal
Química General i Inorgànica 1 6 Diagonal
Bioquímica 2 6 Diagonal
Botànica Farmacèutica 2 6 Diagonal
Fisicoquímica I 2 3 Diagonal
Introducció a la Farmàcia Galènica 2 3 Diagonal
Química Analítica 2 6 Diagonal
Química Orgànica I 2 6 Diagonal

Assignatures 2r curs

Assignatura Semestre Crèdits Campus
Biologia Molecular i Genòmica 1 6 Diagonal
Farmacognòsia 1 6 Diagonal
Fisicoquímica II 1 6 Diagonal
Fisiologia Vegetal 1 6 Diagonal
Immunologia 1 4,5 Diagonal
Química Orgànica II 1 6 Diagonal
Farmàcia Galènica I 2 6 Diagonal
Farmacologia General 2 6 Diagonal
Fisiologia i Fisiopatologia II 2 9 Diagonal
Microbiologia I 2 6 Diagonal

Química Farmacèutica I

2 6 Diagonal
Tècniques Instrumentals 2 6 Diagonal

Assignatures 3r curs

Assignatura Semestre Crèdits Campus
Biofarmàcia i Farmacocinètica I 1 3 Diagonal
Experimentació en Química Orgànica i Farmacèutica 1 3 Diagonal
Farmàcia Galènica II 1 6 Diagonal
Farmacologia i Terapèutica I 1 6 Diagonal
Fisiologia i Fisiopatologia III 1 6 Diagonal
Microbiologia II 1 6 Diagonal
Química Farmacèutica II 1 6 Diagonal
Anàlisis Clíniques i Diagnòstic de Laboratori 2 4,5 Diagonal
Biofarmàcia i Farmacocinètica II 2 6 Diagonal
Farmàcia Clínica i Atenció Farmacèutica 2 6 Diagonal
Farmacologia i Terapèutica II 2 6 Diagonal
Legislació i Deontologia 2 3 Diagonal
Toxicologia 2 6 Diagonal
Optativa 2 3 Diagonal

Assignatures 4t curs

Assignatura Semestre Crèdits Campus
Adaptacions Fisiològiques a l'Exercici 1 3 Torribera
Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari 1 6 Torribera
Bromatologia I 1 6 Torribera
Eines i Estratègies Dietètiques 1 6 Torribera
Nutrició Bàsica 1 6 Torribera
Bromatologia II 2 6 Torribera
Nutrició Comunitària i Epidemiologia Nutricional 2 9 Torribera
Nutrició i Dietètica 2 6 Torribera
Regulació del Metabolisme 2 6 Torribera
Tècniques Culinàries 2 6 Torribera

Assignatures 5è curs

Assignatura Semestre Crèdits Campus
Dietoteràpia Aplicada 1 9 Torribera
Patologia Nutricional i Dietoteràpia 1 6 Torribera
Psicologia i Educació Terapèutica 1 6 Torribera
Restauració Col·lectiva 1 6 Torribera
Salut Pública 1 6 Torribera
Seguretat Alimentària 1 6 Torribera
Estades en Pràctiques Tutelades 2 24 Diagonal
Treball de Fi de Grau de Farmàcia 2   Diagonal

Assignatures 6è curs


Complements Alimentosos, Productes Dietètics i Aliments Funcionals
1 6 Torribera
Nutrició Molecular 1 6 Torribera
Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial 1 6 Torribera
Qualitat i Gestió a l'Empresa Alimentària 1 6 Torribera
Pràctiques Externes de Nutricó 2 24 Torribera
Treball de Fi de Grau de Nutrició Humana 2   Torribera
       
Comparteix-ho: