Universitat de Barcelona

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Presentació

 

La formació en Ciència i Tecnologia dels Aliments és fonamental per al creixement, millora i diversificació de la industria alimentària, que ha de donar resposta a noves necessitats, inquietuds i conveniències de la societat actual en l’àmbit alimentari. Aquestes necessitats emergents demanden professionals capacitats per dissenyar, seleccionar i implementar els millors mètodes de producció, transformació, envasament i conservació dels aliments, com també per investigar i desenvolupar noves formulacions i tecnologies que responguin als criteris de qualitat, seguretat, sostenibilitat i adequació a la salut en el marc dels estils de vida actuals.

El grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments ofereix una preparació multidisciplinària amb l’objectiu de dotar els estudiants amb una alta qualificació professional per treballar en totes les àrees relacionades amb els aliments i l’alimentació. La indústria agroalimentària és el sector industrial que més contribueix al producte interior brut d’Espanya i Catalunya. A més, particularment a Catalunya, hi ha una gran implantació d’aquest sector en forma de pimes. Aquesta estructura dificulta la competitivitat en un mercat global i per això es considera fonamental reforçar-la amb professionals capaços de millorar i innovar processos i productes.

El grau es caracteritza per tenir un caire eminentment pràctic i aplicat, que es visualitza en el fet que una gran part de la càrrega docent es duu a terme en laboratoris o en aules d’informàtica. El campus de l’Alimentació de Torribera disposa de laboratoris especialitzats d’Anàlisi Sensorial, Anàlisi Instrumental, Biologia Bàsica i Culinària, Bioinformàtica i Modelització Molecular, Biotecnologia, Microbiologia i Parasitologia, Nutrició i Dietètica, Química dels Aliments i Tecnologia dels Aliments.

 

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Branca de coneixementCiències de la Salut
Crèdits240
Modalitat de docència

presencial

Places

80

Notes de tall

7,796 (juny 2019, inici procés, via PAU i FP)

Idioma de docència

català (95%), castellà (5%)

Preu orientatiu per crèdit35,77 €
Cap d'estudisELVIRA LOPEZ TAMAMES
Comparteix-ho: