Universitat de Barcelona

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Perfil d'accés

  • Interès pel coneixement dels aspectes científics i tecnològics dels aliments i pel treball de laboratori.
  • Bon nivell de química, amb coneixements bàsics de química orgànica i inorgànica, i coneixements generals de biologia.
  • Formació bàsica en matemàtiques i física.
  • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari.
  • Bon nivell de l’anglès, sobretot pel que fa a comprensió lectora.
Comparteix-ho: