Universitat de Barcelona

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Matrícula 2n, 3r i 4t

Matrícula curs 2018-19 de Ciència Tecnologia dels Aliments

  • Tots els estudiants que el curs 2017-18 han estat matriculats en el Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Farmàcia de la UB.
  • Alumnes de nou accès amb sol·licitud de plaça al centre.(Trasllat d'expedient)
  • Els estudiants que heu estat un curs acadèmic sense matricular-vos (2017-18) i voleu continuar els estudis heu de contactar per mail amb la Secretaria per tal de ser inclosos en els llistats d'automatrícula.

 

Informació i ordre d'accés de matrícula 2017-18

Per a tots els alumnes del grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments:

dies de matrícula: 5, 6, 7 de setembre de 2018.

Consulteu el dia i hora de matrícula:

Podeu realitzar la matrícula des de qualsevol ordinador a través de l’aplicació Automatrícula al web de MónUB.

Per a incidències relacionades amb la llista us podeu posar en contacte amb la Secretaria. Recordeu que:

  • El criteri aplicat al ordre d'accés a l'automatricula es el número de crèdits superats fins el febrer del curs anterior.

  • El fet d'estar inclòs a la llista d'automatrícula no suposa complir amb els requisits establerts per la normativa de permanència de la Universitat de Barcelona per poder continuar estudis.

  • Els alumnes que participen en programes d'intercanvi el primer semestre o anual del curs 2018-19 es matriculen directament a la secretaria d'estudiants i docència amb l'acord acadèmic signat per la coordinadora de Mobilitat Internacional, des del 18 al 20 de juliol.

  • La carpeta la podreu recollir en el Punt d'Informació de l'Edifici Verdaguer presentant l'imprès de matrícula i el TUI o DNI.

La matrícula del grau és anual i l'estudiant ha de matricular el mes de setembre les assignatures del primer i el segon semestre. No obstant, al febrer es farà una ampliació de matrícula condicionada a les disponibilitats d'espai de la facultat.

Les assignatures de 1r curs tenen dos grups horaris: grup de Matí i grup de Tarda.

Les assignatures de 2n, 3r i 4t tenen un únic grup horari.

Per evitar solapaments heu d’escollir els mateixos grups de teoria de les assignatures a cursar  i posteriorment inscriureu els grups de pràctiques vinculats a les assignatures que heu inscrit.

HEU D'INSCRIURE LES PRÀCTIQUES DE LES ASSIGNATURES EN EL MATEIX GRUP.

Els estudiants repetidors NO han de matricular les pràctiques de les assignatures.

Si alguna/es de les assignatures de teoria (del mateix curs i semestre) no es pot matricular en el torn triat, s'hauran de canviar totes al torn que hi hagi disponibilitat de places.

 

  • Per matricular l'assignatura obligatòria Pràctiques Externes, cal haver superat com a mínim 150 ECTS, consulteu el procediment Pràctiques Externes (curriculars).
  • Per matricular l'assignatura obligatòria Treball Fi de Grau (TFG), cal haver superat com a mínim 150 ECTS, consulteu Treball Fi de Grau.
  • L'assignatura optativa Treball Dirigit es farà presencialment a la Secretaria d'Estudiants i Docència, durant la segona quinzena de setembre, imprescindible presentar el full signat pel coordinador/a de l'assignatura.

La Normativa de Permanència de la Universitat de Barcelona estableix que els estudiants han de matricular un màxim de 60 crèdits i un mínim de 18 crèdits anuals.

Quan un estudiant matricula entre 18 i 45 crèdits es considera estudiant a temps parcial i si en matricula de 46 a 60 es considera estudiant a temps complet.

La Normativa de Permanència obliga, a més, a matricular les assignatures bàsiques i obligatòries no superades i que pertanyin a cursos anteriors abans de matricular assignatures noves.

Els alumnes que al 2017-18 han fet 1r curs i no han assolit els crèdits necessaris per continuar, no podran realitzar l'automatrícula del curs 2018-19.

Informació sobre modalitats de pagament i preus

El pagament de la matrícula anual es pot fer en diferents modalitats.

Consulteu la normativa de matrícula de la UB.

 

Anul·lacions, ampliacions i modificacions de matrícula curs 2018-19.

 

 

Criteris i procediment per sol·licitar canvi de grup

A partir del tancament de la matrícula (durant l'automatrícula sempre es poden canviar els grups matriculats de teoria mentre queden places) els canvis de grup es concediràn d'acord amb el següents criteris:

1) Es prioritzen les sol·licituds d'estudiants amb contractes de treball vigent i amb una antiguitat mínima d'un any, les sol·licituds d'estudiants amb acreditació d'esportites d'èlit o d'alt rendiment esportiu, i estudiants amb discapacitat igual o superior al 33 %. En aquests casos, la documentació justificativa s'ha d'entregar a secretaria. Sense documentació justificativa no es prioritzaràn le sol·licituds. (Full per adjuntar la documentació).

2) Abans de matricular una assignatura cal comprovar que els horaris no coincideixen. La resta de canvis de grup es concedeixen a criteri de la cap t'estudis tenint en compte la capacitat de les aules de la facultat. Per demanar un canvi de grup, cal entregar l'imprès a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

No s'admetrà cap sol·licitud que s'entregui després del dia 14 de setembre de 2018.

 Un cop feta la sol·licitud, no s'admeten canvis i l'estudiant queda vinculat per la seva sol·licitud i la concessió del canvi de grup per part de la cap d'estudis, que pot ser parcial.

3) El canvi de grup de teoria no suposa el canvi de grup de pràctiques.

 

Beques: Recordem als estudiants que el curs passat no van ser becaris i vulguin demanar beques han de demanar l'acreditació 10 dies abans de la matrícula per apareixer a l'aplicatiu d'automatrícula com becaris.

Consulteu tota la informació al web de Beques UB

Consulteu el reglament de la Facultat de Farmàcia.

Consulteu la normativa acadèmica dels ensenyaments de la UB.

Consulteu les normes reguladores de l'avaluació i qualificació dels aprenentatges.

Consulteu la normativa de permanència dels ensenyaments de la UB.

Consulteu la normativa acadèmica i econòmica de matrícula.

Comparteix-ho: