Universitat de Barcelona

Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòria 156
Optativa 12
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

Primer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari 1 OB 6
Biologia Cel·lular i Genètica 1 FB 6
Bioquímica 1 FB 6
Experimentació al Laboratori 1 FU 6
Química General i Inorgànica 1 FB 6
Bioestadística i Matemàtica Aplicada 2 FB 6
Biologia Molecular i Genòmica 2 FB 6
Física i Fisicoquímica 2 FB 6
Fisiologia Humana 2 FB 6
Química Orgànica 2 FB 6
Segon curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi Instrumental 1 OB 6
Fonaments de Tecnologia 1 OB 6
Microbiologia General 1 FU 6
Nutrició Humana 1 OB 6
Química dels Aliments 1 OB 6
Anàlisi d'Aliments I 2 OB 6
Composició i Propietats dels Aliments 2 OB 6
Microbiologia i Parasitologia d'Aliments 2 OB 6
Operacions Unitàries I 2 OB 6
Producció de Primeres Matèries 2 OB 6
Tercer curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Anàlisi d'Aliments II 1 OB 6
Gestió de Qualitat i Normativa Alimentària 1 OB 6
Nutrició i Salut 1 OB 6
Operacions Unitàries II 1 OB 6
Seguretat Alimentària I 1 OB 6
Higiene en la Indústria Alimentària i Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control 2 OB 6
Ingredients i Formulació d'Aliments 2 OB 6
Pràctiques d'Anàlisi d'Aliments 2 OB 6
Seguretat Alimentària II 2 OB 6
Tecnologia dels Aliments 2 OB 6
Quart curs
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Control de Qualitat de Processos i Productes 1 OB 6
Economia i Gestió a l'Empresa Agroalimentària 1 OB 6
Pràctiques Externes 1 PR 6
Salut Pública i Epidemiologia Nutricional 1 OB 6
Aliments Funcionals i Nous Aliments 2 OB 6
Biotecnologia Alimentària 2 OB 6
Gestió Ambiental en la Indústria Alimentària 2 OB 6
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Comparteix-ho: