Universitat de Barcelona

Grau de Farmàcia (Diagonal)

Reconeixement d'activitats institucionals

Reconeixement d'activitats institucionals al grau de Farmàcia

Els estudiants poden sol·licitar el reconeixement de la seva participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Es consideren activitats susceptibles de reconeixement les que organitzen els serveis centrals de la UB:

 • CRAI
 • Àrea de formació complementària:

▪ Escola d’Idiomes Moderns (EIM)
▪ Institut d’Estudis Hispànics
▪ Els Juliols, University of Barcelona International Summer School...
▪ Xarxa Joan Lluís Vives
▪ Gaudir UB 

 • Esports UB
 • Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 • Serveis Lingüístics
 • IL3 - Institut de Formació Contínua
 • BKC
 • Barcelona Institut d'emprenedoria (BIE) de la Universitat de Barcelona
 • Vicerectorat d'Arts, Cultura i Patrimoni

▪ CorUB
▪ Orquestra universitària de la UB 

 • Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística

▪ Observatori de l’Estudiant 

 • Vicerectorat d'Igualtat i Acció Social

▪ Fundació Solidaritat UB
▪ Unitat d'igualtat i Mediació 

 • Vicerectorat de Projecció i Internacionalització
 • Vicerectorat de Recerca
   

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, a través de la Comissió Acadèmica, oferirà les següents activitats:

 • Activitats promogudes pel deganat de la Facultat.
 • Activitats organitzades per les associacions d'estudiants de la Facultat
 • Activitats organitzades per altres entitats d'interès per a la formació dels estudiants de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

Totes aquestes activitats s'aprovaran i es publicaran semestralment.

També es pot demanar el reconeixement de les activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels Consells d'Estudis, la Junta de Facultat, les comissions delegades de Junta, el Claustre, el Consell de Govern, les comissions delegades del Consell de Govern i els consells directius dels col·legis majors: es reconeixeran a raó d'1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions

Seminaris de Recerca + Seminaris Tecnològics 2019.

SAFE (Superbug Awareness For Education): Aprenentatge-servei en la resistència antimicrobiana

Coral de la Facultat

Passaport a la professió (aquesta activitat està destinada a estudiants del grau de Farmàcia amb més de 150 crèdits superats i inclou diverses activitats. Es pot reconèixer opcionalment per 1 crèdit optatiu. Inscripció

Jornada de Recerca

“Big Brother”: Acció tutorial entre iguals en la fase inicial del Grau de Farmàcia

Pre-Conference Course: XII International Immunonutrition Workshop

Conference: XII International Immunonutrition Workshop

Estades en centres universitaris internacionals (sense participar en programes d'intercanvi internacional) Sobre aquesta activitat, cal informar-se prèviament a Secretaria.

Un cop finalitzada l'activitat, el  reconeixement d'activitats institucionals es demana a la cap d'estudis de l'ensenyament de Farmàcia directament a través de la pàgina web acompanyada d'un certificat en pdf on consti la realització de l'activitat i la seva equivalència en crèdits o en hores.  Els estudiants rebran la resolució de la cap d'estudis amb el reconeixement o la denegació directament a la seva adreça de correu electrònic. La sol·licitud de reconeixement d'activitats institucionals és gratuita.

Per demanar reconeixement d'activitats institucionals, cliqueu AQUI

La sol·licitud es pot fer en qualsevol moment, però un cop obtinguda la resolució de reconeixement, els crèdits reconeguts només es poden matricular en els períodes oficials de matrícula o en el moment de tancar l'expedient.

Només es pot reconèixer un màxim de 6 crèdits optatius com a activitats institucionals.

Comparteix-ho: