Universitat de Barcelona

Grau en Farmàcia (Diagonal)

Pràctiques curriculars en empreses

El grau de Farmàcia ofereix als estudiants que han superat el 50% dels crèdits del grau l'assignatura optativa Pràctiques en Empreses.

Es tracta d'una assignatura de 12 crèdits comuna als estudiants de les dues mencions del grau de Farmàcia que vol proporcionar als estudiants una formació pràctica de qualitat en un entorn professional que els permeti afrontar la imminent entrada al món laboral amb les competències necessàries i amb total seguretat.

L'assignatura, doncs, consisteix en la realització de pràctiques externes en empreses i institucions prèviament designades per la facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació i sota la supervisió d'un tutor assignat per l'empresa i suposa la realització per part de l'estudiant d'una memòria final i per part del tutor d'empresa, d'un informe de seguiment.

La realització de les practiques curriculars està regulada en el RD 1707/2011 (BOE-A-2011-19362) i per la Normativa de Pràctiques Acadèmiques Externes de la Universitat de Barcelona (aprovada per la Comissió Acadèmica el 27 d'abril del 2012 i pel Consell de Govern el 8 de maig del 2012).

 

(NOU) Sessió informativa - Pràctiques en Empresa 2021-2022 (22 de març 2022)

Comparteix-ho: