Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietetica (Torribera)

Modificacions de matricula

Modificacions de matrícula termini establert pel Centre

Dins del termini establert pel centre pots sol·licitar la supressió, canvi o l'addicció d'assignatures a la matrícula ja efectuada. Aquesta modificació genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior. Heu d'adreçar-vos a la Secretaria d'Estudiants i Docència del Campus de l'Alimentació de Torribera.

Presenteu sol·licitud/instància a la Secretaria del vostre centre

Si, com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.

Modificacions matrícula dins dels terminis UB

Finalitzat el termini del centre pots sol·licitar, sempre que estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, la supressió o l'addicció d'assignatures a la matricula ja efectuada.

  • Matricula de primer semestre i anual: fins al 8 de novembre.

  • Matrícula de segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol/setembre: fins el 6 de març

  • Ampliació de matricula de segon semestre del 3 al 24 de febrer. Aquesta ampliació comportarà una nova despesa per gestió d'expedient de 27,27 €

El/la cap d'estudis es reserva la possibilitat de denegar l'ampliació a les assignatures amb grups plens.

Si, com a conseqüència de qualsevol modificació de matrícula has de fer un nou pagament a la UB, aquest pagament s'ha de dur a terme sempre d'un sol cop i en efectiu en els 7 dies naturals següents a la data de la modificació.

Si ets sol·licitant de beca general i fas una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la teva beca i el compliment dels seus requisits.

Comparteix-ho: