Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Pla d'estudis

Distribució de crèdits

Tipus ECTS
Formació bàsica 66
Obligatòria 132
Optativa 12
Pràctiques externes 24
Treball final de grau 6
TOTAL 240

Assignatures per curs i semestre

PRIMER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Antropologia i Psicologia del Comportament Alimentari 1 FB 6
Biologia Cel·lular i Genètica 1 FB 6
Bioquímica 1 FB 6
Experimentació al Laboratori 1 FU 6
Química General i Inorgànica 1 FB 6
Bioestadística i Matemàtica Aplicada 2 FB 6
Biologia Molecular i Genòmica 2 FB 6
Física i Fisicoquímica 2 FB 6
Fisiologia Humana 2 FB 6
Química Orgànica 2 FB 6
SEGON CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Ampliació de Fisiologia Humana 1 FB 6
Bromatologia I 1 OB 6
Eines i Estratègies Dietètiques 1 OB 6
Microbiologia i Parasitologia 1 OB 6
Nutrició Bàsica 1 OB 6
Bromatologia II 2 OB 6
Deontologia, Bioètica i Dret en Nutrició Humana i Dietètica 2 OB 6
Nutrició i Dietètica 2 OB 6
Regulació del Metabolisme 2 OB 6
Tècniques Culinàries 2 OB 6
TERCER CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Patologia Nutricional i Dietoteràpia 1 OB 6
Psicologia i Educació Terapèutica 1 OB 6
Restauració Col·lectiva 1 OB 6
Salut Pública 1 OB 6
Seguretat Alimentària 1 OB 6
Nutrició Comunitària i Epidemiologia Nutricional 2 OB 9
Patologia Cardiovascular i Dietoteràpia 2 OB 6
Patologia General i Dietoteràpia 2 OB 9
Assignatures Optatives 2 OT 6
QUART CURS
Assignatura Semestre Tipus Crèdits
Complements Alimentosos, Productes Dietètics i Aliments Funcionals 1 OB 6
Nutrició Hospitalària i Alimentació Artificial 1 OB 6
Nutrició Molecular 1 OB 6
Qualitat i Gestió a l'Empresa Alimentària 1 OB 6
Pràctiques Externes 2 PR 24
Treball Final de Grau 2 TR 6
Assignatures Optatives 1 OT 6
Comparteix-ho: