El grup de recerca “Neuropsicofarmacologia dels derivats amfetamínics" liderarà un projecte europeu

Notícia | 10-11-2021

La Comissió Europea ha aprovat el finançament del projecte europeu de recerca titulat “Early and effective detection of addictive and hallucinogen potential in the next generation of psychoactive drugs to speed up the implementation of control measures by the EU (acrònim NextGenPS)” liderat pel grup de recerca “Neuropsicofarmacologia dels derivats amfetamínics” del que formen part els professors Camarasa, Escubedo, Pubill i Lopez Arnaud’aquesta Facultat.

En el projecte hi participen com a partners: l’IQS, el Karolinska Insitutet i les Universitats de Graz i de Poitiers.

A finals de 2019, l'EMCDDA (European Monitoring Centre on Drug and Drug Addiction) havia identificat més de 700 noves substàncies psicoactives (NPS). Entre elles, hi ha els nous psicoestimulants i al·lucinògens, però dels que es desconeixen els seus efectes adversos a curt/llarg termini. Aquestes NPS s’han dissenyat per imitar les drogues tradicionals i evitar la legislació/il·legalització per part de la UE. Passa doncs força temps, amb casos d’intoxicacions i víctimes mortals, des que apareixen  les NPS al mercat il·lícit fins que són prohibides. Un intercanvi ràpid d'informació i un sistema d'avaluació de riscos són fonamentals per activar mesures ràpides de control a la Unió Europea.

L'objectiu principal del projecte NextGenPS és permetre la identificació i caracterització precoç de nous psicoestimulants/al·lucinògens amb una elevada capacitat d'abús o capaços d'induir efectes psicodèlics, mitjançant una nova estratègia predictiva.

Per aconseguir-ho, NextGenPS preveu

  1. Seleccionar vuit NPS de les bases de dades actualitzades de la Unió Europea en funció de la seva novetat o manca de coneixement científic i el seu potencial per induir la dependència i/o efectes  al·lucinògens
  2. Sintetitzar aquelles amb una alta potència addictiva/al·lucinògena
  3. Dissenyar protocols analítics per a posteriors anàlisis forenses/toxicològiques, i
  4. Caracteritzar els seus mecanismes d'acció i les seves propietats psicoestimulants, al·lucinògenes i addictives.

NextGenPS és una forma proactiva de lluita contra el consum de drogues d’abús, que permeti anticipar-se a l'aparició de NPS amb riscos evidents  per a la salut i permetrà l’avaluació d’aquests riscos per part de la Unió Europea.


Comparteix-ho:

Xarxes socials