Lavandula dentata (espígol dentat)

Lavandula dentata (espígol dentat)

Lavandula dentata L. (Lamiaceae)

Cat.: espígol dentat; Cast.: espliego dentado; Angl.: fringed lavender.

Distribució i hàbitat

Regió mediterrània occidental i nord-oest d’Àfrica. Matolls secs i pinedes de pi blanc, sobre sòls pedregosos generalment calcaris, fins als 700 m.

Descripció morfològica

Subarbust perennifoli de fins a 50 cm, aromàtic, molt foliós a la part basal, amb tiges força piloses. Fulles lanceolades, amb les vores una mica cargolades i amb dents arrodonides. Inflorescència a l’extrem de les tiges floríferes, formada per 3-6 pisos (verticil·lastres) amb 8-12 flors cadascun i un parell de bràctees a la base de cada pis, i a la part apical de tot el conjunt amb unes bràctees estèrils i porpres agrupades en un plomall. Flors amb calze de 5 dents petites i corol·la blanquinosa, amb 2 llavis (bilabiada), amb el llavi superior de 2 lòbuls i 3 a l’inferior i  4 estams, dos més llargs. Fruit sec en tetranúcula, tancat dins del calze.

Usos

Molt usada en jardineria, amb diverses varietats que varien en la intensitat del color de les flors; també utilitzada per a la fixació de talussos.