Universitat de Barcelona

Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Professorat

El Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments que està adscrit des de la seva creació a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, té un caràcter interdisciplinar ja que participen en la docència uns 70 professors i investigadors de vuit departaments, d’aquesta Universitat amb dilatada experiència docent i investigadora el  camp del desenvolupament i control de medicaments.

Segons la normativa de la Universitat de Barcelona la Comissió Coordinadora del màster és la responsable de l'organització temporal del màster i del control i seguiment de la docència. Per tal de garantir la qualitat formativa del màster, el 100 % del professors i investigadors que imparteixen docència en el mateix, inclosos  els professors d'altres centres de recerca, els professors visitants i els professionals de la indústria tenen el grau de doctor

La major part del professorat responsable de la impartició de les diferents matèries és personal docent i investigador a temps complet i formen part de grups de recerca consolidats de la Generalitat de Catalunya i de Grups d'Innovació Docent consolidats de la UB. La seva experiència docent i investigadora queda justificada pel nombre de quinquennis i sexennis.

A més del personal adscrit als departaments de les Facultats de la Universitat de Barcelona, esmentats anteriorment, també participa en docència del màster professorat no adscrit al Centre, l'activitat laboral del qual es duu a terme en centres de recerca de prestigi reconegut (com el CSIC) i en empreses del sector farmacèutic i afins, que aporten una visió aplicada de la recerca, la qual cosa millora la formació dels estudiants per a la seva futura inserció laboral.

En la docència del màster, intervenen, així mateix, investigadors internacionals de reconegut prestigi, finançats a través d'ajudes del Ministeri, que aporten una informació valuosa sobre la recerca capdavantera en aquest àmbit, que s'està desenvolupant en altres països i contribueix a millorar la formació integral dels estudiants

 

Des del punt de vista docent, cal tenir-ne en compte que més del 80 % del professorat té una experiència docent superior a 9 anys, dels quals el 34% és de més de 30 anys, ha aconseguit tots els trams docents i l'avaluació positiva de l'activitat docent de l'AQU. La majoria del professorat  pertany a Grups d’innovació docent consolidats de la Universitat de Barcelona

 

 • GIBAF ( Botànica Aplicada a Farmàcia) Coordinador: J. Simón (GIDCUB-13/032)
 • e-Galènica Coordinadora: M. Oliva (GIDUB-13/016)
 • GAMFIF (Alternatives metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia). Coordinadora.: C. Amat (GIDCUB-13/002).
 • GIDTF ( Tecnologia Farmacèutica). Coordinadora: L. Halbaut (GIDCUB-13/073)
 • ENAPFISIO (Ensenyar a Aprendre Fisiologia). Coordinadora: T. Cambras

(GIDCUB-13/022)

 • ORFILA (Innovació docent en Toxicologia). Coordinador: J. Gómez (GIDCUB-13/105).
 • GIDAIFAR ( Anàlisi Instrumental Farmacèutic). Coordinadora: M.L. Garcia

(GIDCUB-13/036)

 • ULD (Unitat de Lab. Docents de la Facultat de Farmàcia). Coordinadora: J. Prat

(GIDCUB-13/116).

Des del punt de vista investigador, cal destacar que més de 95% del professorat funcionari (catedràtics i professors titulars), Agregats i Contractats doctor (Lector) tenen, almenys, un tram d'investigació. D'aquests, més del 70% tenen 3 o més trams de recerca. Les línies de recerca del professors que participen en la docència del màster s’enquadren en los àmbits següents:

 

 • Alimentació, salut i aspectes legislatius i bioètics
 • Biomembranes: aspectes fisicoquímics i col·loïdals.
 • Desenvolupament i control de sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs.
 • Disseny i modelització de fàrmacs. Síntesi orgànica i supramolecular de compostos bioactius d’interès terapèutic.
 • Farmacologia experimental i toxicologia
 • Fisiologia i fisiopatologia experimentals.
 • Microbiologia bàsica i aplicada i parasitologia
 • Productes naturals d’origen vegetal, farmacognòsia, biodiversitat i biosistemàtica vegetals.
 • Recerca preclínica i clínica

El professors i investigadors de la Universitat de Barcelona que participen en el màster pertanyen a  grups de recerca consolidats de la Generalitat de Catalunya, el qual garanteix la formació investigadora que reben els estudiants del Màster que desenvolupen el treball pràctic en els departaments de la UB:

 

 • Farmacocinètica poblacional i farmacogenètica (2014SGR1650). Coordinadora: H. Colom
 • Tensioactius  (2014SGR1655). Coordinadora: M J. García
 • Receptors Nuclears, Metabolisme Energètic i Teràpia de les Malalties del Metabolisme (2014SGR66 ). Coordinador: J. C. Laguna
 • Neuropsicofarmacologia dels derivats amfetamínics (2014SGR1081). Coordinador: D. Pubill
 • Grup de Recerca en toxicologia (GRET) (2014SGR566). Juan Maria Llobet
 • Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques (2014SGR13). Coordinador:  M.Vázquez
 • Grup de Recerca en envelliment i neurodegeneració (GREN) (2014SGR525 ). Coordinador: A. Camins
 • Sistemes nanoestructurats d'alliberament controlat de fàrmacs (2017SGR1477) Coordinadora: M.L. Garcia
 • Nanopartícules amb aplicacions teranòstiques (2014SGR227). Coordinador: J. Estelrich
 • Biologia Computacional i Disseny de Fàrmacs (2014SGR1189). Coordinador: F.J. Luque
 • Pèptids i proteïnes: estudis fisicoquímics (2014SGR216). Coordinadora: M. A. Alsina
 • Productes naturals (2014SGR920). Coordinadora: J. Bastida.
 • Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GREB). (2014SGR514) Coordinador: J. Vallés.
 • Compostos bioactius dels aliments (2014SGR1438) Coordinadora: M. C. Vidal.

Pel que fa a l'experiència professional, cal destacar que la totalitat del professorat associat que participa en el màster tenen àmplia experiència en el sector de la indústria farmacèutica . Més del 40% del professorat té experiència professional superior a 5 anys en la indústria i en menor grau en farmàcia hospitalària o ha establert convenis i contractes de col·laboració amb diferents empreses del sector. De ells, més d'un 60 % han treballat en la indústria farmacèutica durant períodes superiors a 10 anys. A més es compta amb  la col·laboració de professionals de la industria i de la administració per a la impartició de conferències i seminaris, que aporten als estudiants una visió propera al  mon laboral.

Comparteix-ho: