Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Accions de suport i d'orientació

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d'estudis previs, hauran de passar primer pel despatx del coordinador del Màster, Dr. Eduardo L. Mariño Hernández (Departament Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica, edifici A de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació), una vegada que tingui l'imprès de reconeixement i el tingui signat, passar per la Secretaria d'Estudiants i Docència, per a realitzar el reconeixemnt, cost i formalitzar la matrícula.

Si té problemes en fer la matrícula presencial per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d'Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o montsecastilla@ub.edu.

Comparteix-ho: