Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Pla d'estudis

El pla d'estudis del màster de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari consta de seixanta crèdits que es distribueixen en cinc matèries obligatòries comunes que inclouen un total de deu assignatures obligatòries (cinquanta crèdits) i un treball final (deu crèdits).

Els estudiants amb una titulació superior diferent de la de Farmàcia han de cursar, com a requisit d'accés al màster, una assignatura prèvia com a complement de formació.

Comparteix-ho: