Universitat de Barcelona

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Objectius i competències

Objectius

Aquest màster pretén cobrir la demanda creixent de titulats especialitzats en les tasques implicades en la recerca, el desenvolupament i la innovació d'aliments. Vol formar especialistes capaços d'integrar-se i cooperar en equips multidisciplinaris dedicats a la recerca, el desenvolupament i/o la innovació d'aliments, tant en la indústria alimentària com en altres àmbits de l'exercici professional (universitats i altres centres de recerca, administracions, etc.).
En resum, el pla d'estudis del màster s'ha dissenyat perquè s'aconsegueixi un aprenentatge que pugui ser d'interès tant per als alumnes que vulguin orientar el futur cap a l'exercici d'R+D+i en la indústria alimentària com per als que vulguin orientar-lo cap a la recerca científica en l'àmbit universitari o en centres tecnològics i de recerca.

Competències

  • Adquirir coneixements fonamentals sobre selecció d'ingredients i formulació, per ser capaç de desenvolupar productes alimentaris nous que estiguin d'acord amb la normativa vigent, aplicant els coneixements necessaris sobre disseny experimental i gestió de projectes.
  • Saber gestionar les necessitats relatives a la propietat intel·lectual i industrial que puguin sorgir del desenvolupament de productes alimentaris nous.
  • Ser capaç d'establir relacions entre els components i els ingredients dels aliments i els seus efectes sobre la salut dels consumidors.
  • Adquirir coneixements sobre noves tecnologies de processat, conservació i envasat i saber-los utilitzar per desenvolupar aliments innovadors o de més qualitat.
  • Aplicar coneixements sobre gestió econòmica de la producció i màrqueting empresarial.
  • Ser capaç d'identificar tendències i oportunitats de mercat per desenvolupar aliments innovadors.
  • Ser capaç de generar idees per dissenyar productes alimentaris nous tenint en compte la qualitat, la tecnologia necessària, el marc legal, la demanda potencial del mercat, la rendibilitat empresarial i la comercialització.
Comparteix-ho: