Universitat de Barcelona

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Sortides professionals

Les principals sortides professionals són als departaments de recerca i desenvolupament de les indústries agroalimentàries, que actualment són els que més han crescut i hauran de continuar creixent en un futur proper. Cal destacar que la concentració d'aquest tipus d'indústria a Catalunya és molt rellevant, raó que justifica la necessitat que la universitat catalana es preocupi d'oferir un programa per formar aquest tipus de professional.
Pel que fa a l'alumnat que segueixi l'orientació de recerca, aquest programa pretén formar professionals en el camp de la investigació dins el món alimentari, capaços d'incorporar-se a equips de recerca d'universitats i altres centres i institucions, i també afavorir la vinculació d'aquesta recerca amb la indústria alimentària.
Comparteix-ho: