Universitat de Barcelona

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Matrícula

Matrícula 2022/23

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

L'assistència a les classes de màster DIA és obligatòria

(Sempre que així ho permetin les recomanacions sanitàries per COVID).

INICI CLASSES:

- ASSIGNATURES D'ANIVELLAMENT: 12 de setembre per als estudiants que hagin de cursar- les .

Imprescindible estar matriculat abans d'iniciar les classes

INICI CLASSES PER A TOTS ELS ESTUDIANTS

3 d'octubre de 2022

Per procedir a la matricula, has d'haver fet el pagament a compte.

La no realització del pagament a compte suposa la pèrdua de la plaça i prioritat per a cursar el màster DIA, facilitant l'avanç de la llista d'espera.

MATRICULA: (Dates pendents de confirmar per la Comissió Acadèmica)

1- Període de matriculació per a tots els alumnes que han realitzat el pagament a compte des de 13 al 26 de juliol de 2022.

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació estarà tancada el mes d'agost.

2 - període matriculació excepcional NOMÉS per a aquells estudiants pendents de TFG, i que per aquesta causa no disposen del títol al juliol.

 

2a) del 5  al 9 de setembre. TOTS els alumnes del màster DIA que hagin de cursar els complements de formació i per causes d'excepcionalitat (punt 2) no disposin del títol d'accés a màster abans del 26 de juliol.

2b) quan l'excepcionalitat del punt 2, s'aplica als estudiants que no han de cursar els complements de formació i comencen les classes del màster oficial el 3 d'octubre de 2022.

ACCÈS A L'AUTOMATRICULA DEL MÀSTER

Web automatricula màster

Web automatricula Complements de Formació

Simulador de preus

Preguntes més freqüents

És un requisit per accedir al màster i L'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA.

INICI DEL MÀSTER 3 d'octubre de 2022. DATA PENDENT DE CONFIRMAR

Els estudiants que es troben cursant el grau en el curs 2021/22 i que desitgen cursar el Màster DIA (2022/23), se'ls anima a fer la preinscripció el més aviat possible amb la finalitat de poder optar a la reserva de plaça, tot i que no hagin tancat l'expedient. L'acceptació definitiva estarà condicionada a la finalització d'aquests estudis, així com el període de matriculació.

Avis:

Tots els alumnes acceptats al màster hauran de procedir amb la reserva de plaça mitjançant el pagament a compte de la matrícula de 500 €.

Els alumnes acceptats que hagin presentat la seva sol·licitud en el primer i segon tram, hauran de realitzar un pagament a compte de la matrícula de 500 € de 2022.

En cas de no procedir a l'esmentat pagament, es perdrà la priorització en la reserva de la plaça, donant-se la prioritat dels preinscrits en el darrer tram i no podent garantir la plaça (als estudiants de primer i segon tram) a el moment de la matrícula.

Un cop acceptats els estudiants del tercer tram, tindran un període de 5 dies, a partir de la comunicació per a procedir amb la reserva de plaça mitjançant el pagament a compte de la prematrícula.

En cas de no procedir a l'esmentat pagament, es perdrà la priorització en la reserva de la plaça i es destinaran les places lliures als estudiants de la llista d'espera.

Avís Pagament a compte Reserva de plaça
Només es contempla el retorn del pagament a compte de la reserva de plaça en cas de malaltia greu degudament documentada o en cas que el Màster de la Universitat de Barcelona quedés cancel·lat en la seva totalitat i la UB decidís anul·lar la seva organització per al curs 22-23.

 

 

Automatrícula i matrícula presencial

  • Automatrícula

Tots el alumnes  podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els originals o còpies compulsades de la documentació requerida.

  • Matricula presencial

Hauran de realitzar la matrícula presencial els estudiants:

1.       Amb Beca

2.       Amb titulació espanyola però que tenen una resolució de reconeixement de crèdits

Els alumnes estrangers hauran de passar primer per la Secretaria a abonar la taxa d’estudis d’equivalència

Documentació a presentar a la SED

  • Original o cópia autentificada del títol de llicenciat o equivalent
  • Original o còpia autentificada del certificat de  matèries cursades
  • Fotocòpia Passaport o NIE

Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica

(veure pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm)

Les còpies compulsades s’hauran de realitzar a:

  • En qualsevol oficina de registre de la Universitat de Barcelona
  • Un notari col.legiat a l’Estat Espanyol, o
  • A les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol en el país de procedència del document

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d'estudis previs, hauran de realitzar la sol·licitud a la Coordinadora del Màster, Dra. Cristina Andrés Lacueva, (Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia, edifici B de la Facultat), una vegada que tingui l'imprès de reconeixement i el tingui signat, passar per la Secretaria d'Estudiant i Docència, per a realitzar el reconeixement, cost i formalitzar la matrícula.

Si teniu problemes en realitzar la matricula presencial per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o montsecastilla@ub.edu

Comparteix-ho: