Universitat de Barcelona

Màster de Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Matrícula

Matrícula 2020/21

Si és la primera vegada que et matricules en aquest màster, recorda que abans has fer la preinscripció.

MATRICULA

Tots els alumnes hauran d'estar matriculats abans del inici de les classes.

Del 1  al 30 de setembre de 2020

Matricula Complements de Formació

Tots els alumnes hauran d'estar matriculats abans del inici de les classes.

 

Del 31 d'agost al 7 de setembre de 2020

 

Web automatricula màster

Web automatricula Complements de Formació

Simulador de preus

Preguntes més freqüents

 

INICI  DEL MASTER: 1 d'octubre de 2020.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: DEL 8 AL 30 setembre de 2020. És un requisit per accedir al màster i són d'ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA.

Els estudiants que es troben cursant el grau en el curs 2019/20 i que desitgen cursar el Màster DIA (2019/20), se'ls anima a fer la preinscripció el més aviat possible amb la finalitat de poder optar a la reserva de plaça, tot i que no hagin tancat l'expedient. L'acceptació definitiva estarà condicionada a la finalització d'aquests estudis, així com el període de matriculació.

 

Avis:

Els alumnes acceptats que hagin presentat la seva sol·licitud en el primer i segon tram, hauran de realitzar un pagament a compte de la matrícula de 500  . En cas de no procedir a l'esmentat pagament, es perdrà la priorització en la reserva de la plaça, donant-se la prioritat dels preinscrits en el tercer tram i no podent garantir la plaça al moment de la matrícula.

Avís Pagament a compte Reserva de plaça
Només es contempla el retorn del pagament a compte de la reserva de plaça en cas de malaltia greu degudament documentada o en cas que el Màster de la Universitat de Barcelona quedés cancel·lat en la seva totalitat i la UB decidís anul·lar la seva organització per al curs 20- 21.

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació estarà tancada el mes d'agost.

 

Automatrícula i matrícula presencial

  • Automatrícula

Tots el alumnes  podran realitzar l’automatrícula sempre i quan hagin presentat prèviament a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, els originals o còpies compulsades de la documentació requerida.

  • Matricula presencial

Hauran de realitzar la matrícula presencial els estudiants:

1.       Amb Beca

2.       Amb titulació espanyola però que tenen una resolució de reconeixement de crèdits

Els alumnes estrangers hauran de passar primer per la Secretaria a abonar la taxa d’estudis d’equivalència

Documentació a presentar a la SED

  • Original o cópia autentificada del títol de llicenciat o equivalent
  • Original o còpia autentificada del certificat de  matèries cursades
  • Fotocòpia Passaport o NIE

Aquests documents han d’estar traduïts i legalitzats per via diplomàtica

(veure pàgina web: http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm)

Les còpies compulsades s’hauran de realitzar a:

  • En qualsevol oficina de registre de la Universitat de Barcelona
  • Un notari col.legiat a l’Estat Espanyol, o
  • A les representacions diplomàtiques o consulars de l’Estat Espanyol en el país de procedència del document

Els alumnes que puguin optar a un reconeixement d’estudis previs, hauran de passar primer per el despatx de la Coordinadora del Màster, Dra. Cristina Andrés Lacueva, (Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia, edifici B de la Facultat), una vegada que tingueu l’imprès de  reconeixement i ho tingueu signat, passar per la Secretaria d’Estudiant i Docència, per realitzar el reconeixement, cost i formalitzar la matricula.

Si teniu problemes en realitzar la matricula presencial per causes de visat, i/o documentació, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, telèfon 934 021 314 o montsecastilla@ub.edu

Comparteix-ho: