Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Avaluació

De forma general, l’avaluació de l’assoliment dels aprenentatges amb relació a les competències pròpies d’una assignatura pot ser continuada o única, vegeu: Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges (aprovada per Consell de Govern en data 8 de maig de 2012).

L’avaluació continuada incorpora les diverses evidències indicades en el pla docent de l’assignatura, que es recullen de manera progressiva i integrada al llarg del procés d’ensenyament-aprenentatge.

A més del detall de l’avaluació continuada, el pla docent també inclou les característiques de l’avaluació única, reconeguda com un dret de l’estudiant que, en exercir-lo, renuncia a l’avaluació continuada.

Les concrecions pertinents dels sistemes d’avaluació de cada assignatura del pla d’estudis del màster es troben en els respectius plans docents.

Comparteix-ho: