Convocatòria extraordinària de final d'estudis

D'acord amb l'art. 14 de la  Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges, l’alumnat al qual li resti, a l'inici del curs acadèmic, un màxim d’un 10 % dels crèdits per finalitzar l’ensenyament, la matrícula li dona dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis. Dintre d'aquest 10% l'estudiant pot gaudir d'una convocatòria extraordinària d'examen però només només tindrà docència en el semestre en què s'imparteix l'assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que matriculi tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament.

Consulta els acords d'excepcionalitat sobre els requisits per optar a la convocatòria extraordinària aprovats per a la Comissió Acadèmica de la Facultat per als graus de Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica:

 

Terminis de presentació de sol·licituds:

  • 1a quinzena de novembre per a les assignatures de segon semestre (tindran l'examen extraordinari en la convocatòria de gener)
  • 2a quinzena d'abril per a les assignatures de primer semestre (tindran l'examen extraordinari en la convocatòria de juny)
 

La sol.licitud s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

Comparteix-ho: