Detall

El GRET, Grup de Recerca en Toxicologia de la nostra Facultat, descriu per primera vegada un mètode per a la generació de neuroesferes de conill

Recerca | 15-10-2020

Amb aquest mètode, les cèl·lules progenitores neurals es poden diferenciar en neurones, astròcits i oligodendròcits. A l’article, aquest cultiu cel·lular en 3D s'aplica per 1) estudiar els efectes en el neurodesenvolupament produïts per la restricció del creixement intrauterí (IUGR, de l’anglès intrauterine growth restriction), 2) fer proves de toxicitat i 3) avaluar l’eficàcia de possibles nous tractaments neuroprotectors. El grup ha trobat diferències en els processos bàsics de neurogènesi causades per l’IUGR, ha demostrat que les neuroesferes obtingudes a partir de cervells IUGR pateixen una disminució important en la diferenciació d’oligodendròcits i ha descobert que aquesta disminució es pot revertir mitjançant l’exposició in vitro de les neuroesferes IUGR a l’hormona tiroidal T3.

 http://dx.doi.org/10.1002/sctm.20-0223