Detall

TFG amb valor terminològic afegit

Notícia | 21-07-2020

Tal com estableixen les bases del III Premi a la millor aportació terminològica en català en TFG de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, el jurat concedeix una recompensa ― un àpat per a dues persones en un restaurant gastronòmic― a la millor aportació terminològica de cada campus: Diagonal i Torribera. A més, les persones guanyadores rebran també un diploma que se’ls lliurarà durant la festa patronal de la Facultat que se celebrarà al desembre.

Amb aquest concurs, la Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat pretén promoure l’interès per la terminologia de l’especialitat. És per això que fomenta la inclusió en els TFG de glossaris amb definicions dels termes, equivalències de termes entre llengües, llistes de sigles, i fins i tot propostes d’ordenació de la terminologia d’un camp determinat.

Premi del Campus de la Diagonal

El treball guanyador del Campus Diagonal d’aquest curs 2019-2020 ha estat Estudi etnobotànic de la comarca del Berguedà, de l’estudiant de Farmàcia Maria Orriols. L’estudi recull dades sobre els usos medicinals i alimentaris de les plantes del Berguedà. S’han recopilat entrevistant informants de la comarca i amb l’estudi de manuscrits que recullen tradicions orals més antigues. L’aportació terminològica consisteix en un glossari que relaciona els noms científics d’espècies vegetals amb els noms populars que reben al Berguedà.

Premi del Campus de l’Alimentació de Torribera

El treball guanyador del Campus de l’Alimentació de Torribera ha estat Crononutrició: ritmes circadiaris i d’alimentació en el metabolisme, de l’estudiant de Nutrició Humana i Dietètica Blanca Barrau. Es tracta d’una revisió bibliogràfica que aprofundeix en la relació entre el ritme biològic diari de l’individu, els horaris de l’alimentació, el metabolisme i l’estat de salut. L’aportació terminològica consisteix en un glossari de 50 termes. Cada un porta una definició del concepte i els equivalents en castellà i en anglès. Una part considerable són neologismes que posen en relleu denominacions que no havien estat recollides en les obres terminològiques de referència en català.