Presentació

Unitat de Laboratoris Docents (ULD)

Aquesta Unitat està ubicada a les plantes 2ª i 3ª de l'edifici B. Aspectes tals com la definició d'objectius, la potenciació, l'adequació, actualizació, coordinació i integració de les pràctiques de l'ensenyament són d'especial relevància per a una docència de qualitat; però ho són també l'optimització dels recursos, el disposar d'unes instal·lacions i equipaments adequats i d'un sistema organitzatiu que possibiliti assolir tots aquests objectius. Els objectius de la ULD es poden resumir de forma general en:

Donar a conéixer entre els estudiants el sistema de gestió de la qualitat de les pràctiques i fer-lo aplicar per tal de capacitar-los en la seva aplicació en el seu futur exercici professional.
Aplicar, en la mesura de les possibilitats, criteris de qualitat en el funcionament dels laboratoris docents de la Facultat, que possibilitin l'ús racional de les instal·lacions.

Responsable:

  • Jordi Camarasa Garcia

 

Campus de Farmàcia

Responsable d'infraestructura i equipaments:

Responsable de qualitat:

Personal Laboral

 

Campus de l'Alimentació

Responsable d'infraestructura i equipaments:

Responsable de qualitat:

Personal Laboral

Comparteix-ho: