Instal·lació Radioactiva de la Facultat (UTPR-UB: Unitat Tècnica de Protecció Radiològica)

Instal·lació Radioactiva de la Facultat (UTPR-UB: Unitat Tècnica de Protecció Radiològica)

Aquest servei està ubicat al soterrani de l'edifici B. Funciona dins de la Facultat amb l'autorització de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial i del Consejo de Seguridad Nuclear. Les seves finalitats són de suport a la recerca i a la docència. Els isòtops autoritzats són, entre d'altres, 3H, 14C i 125I.El servei disposa d'equipament específic divers, com comptadors d'escintil·lació líquida i d'un comptador gamma.

Per a mes informació de la Instal·lació Radioactiva ubicada a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació: www.ub.edu/spr/htm/IR-64.htm 


Per a més informació sobre la Unitat Tècnica de Protecció Radiològica UB:
www.ub.edu/spr/welcome.htm

Persona de contacte: Sergio Castro

Telf. 21890

  • Reglament (en preparació)
Comparteix-ho: