Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural

Són funcions de la Comissió de Dinamització Lingüística i Cultural:

 • Fomentar i promoure l’ús de la llengua catalana en les activitats de la Facultat, d’acord amb l’article 6 de l’Estatut de la UB,
 • Promoure les activitats culturals, coordinar les diferents iniciatives que en aquest sentit sorgeixin dels òrgans de la Facultat i vetllar perquè tinguin una difusió adient,
 • Totes les altres funcions que la normativa vigent li atribueixi i les que li siguin delegades per la Junta de Facultat o altres òrgans de govern.
 • Membres

  Dra. Eva Martínez, presidenta de la Comissió

  Dr. Emili Boix Fuster, professor amb vinculació permanent de la Facultat

  Dra. Noemí Montetes-Mairal, professora amb vinculació permanent de la Facultat

  Dra. M. Teresa Garcia, professora amb vinculació permanent de la Facultat

  Dr. Bernat Padró, professor sense vinculació permanent de la Facultat

  Sra. Meritxell Martínez, Personal d’Administració i Serveis

  Sra. Silvia Martín (Independent),estudiant

  Sr. Logan Tamayo (Ass. de Lletres & Fem-la Pública), estudiant

   

Premi Carme Serrallonga

Paisatges Lingüístics

La Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, convoca el Premi Carme Serrallonga. La finalitat d’aquest premi és promoure l’ús creatiu de la llengua catalana i a la vegada encoratjar la reflexió sobre les relacions lingüístiques entre els humans, que es modelen segons les mentalitats i els usos lingüístics i que diuen molt de les nostres societats, en un marc creixent de multiculturalisme i diversitat. Aquest premi també vol ser un homenatge a la figura de Carme Serrallonga i Calafell (1909-1997), gran amant del multilingüisme, que fou una incansable defensora de l’ensenyament en català durant el franquisme.
 

 • Bases del premi

S’adreça a l’alumnat de les universitats de la Xarxa Vives. Les persones participants hauran de presentar una narració literària breu i original (entre un full i mig i tres) en què es reflecteixin aspectes lingüístics de les relacions humanes als països de llengua catalana: contacte de llengües, repertoris lingüístics, conflictes i encontres per causa de les llengües , relacions intel·lectuals i emotives entre parlants de diferents llengües, trajectòries personals, paisatges lingüístics, serveis lingüístics a la població i als visitants, etc

Comparteix-ho: