Convocatòria de places (curs 2022-2023)

 • Ser alumne de l'ensenyament de grau al qual s'adscriu la plaça sol·licitada i, si és el cas, de l'itinerari requerit a la descripció de la plaça.
 • Haver superat un mínim de 120 crèdits de la titulació en el moment de realitzar la preinscripció.

 • Termini d'inscripció a la convocatòria: 4 d'abril-16 de maig de 2022
 • Si l'estudiant s'ha identificat ja a la Intranet UB, és necessari que faci la preinscripció i la preselecció d'ofertes a la convocatòria de places per a "Pràctiques externes curriculars de Filologia (curs 2022-2023)".
 • Un cop tancat el termini de tramesa d'ofertes preseleccionades, es procedirà a l'assignació provisional de places.

 • Primerament, l'estudiant s'ha d'identificar amb el seu nom d'usuari i contrasenya per començar la sessió al GIPE, la plataforma de gestió de pràctiques de la Universitat de Barcelona.
 • A continuació s'ha de clicar sobre la convocatòria "Pràctiques externes curriculars de Filologia (curs 2022-2023)".
 • Un cop s'ha consultat la informació relativa a aquestes pràctiques, s'ha de clicar sobre "Preinscripció".
 • Tot seguit es poden veure les ofertes de places, consultar les seves característiques (període, horari, etc.) i fer la preselecció de les que interessin, fins a un màxim de cinc.
 • Es poden anar desant les ofertes triades i fer l'ordenació final, segons les preferències de l'estudiant, a la pantalla de confirmació de la preselecció feta. Totes les ofertes de places impliquen una durada total de 180 hores de pràctiques (18 hores setmanals).
 • Al final del procés, l'estudiant pot llegir un missatge de "preselecció confirmada". Un cop ha estat tramesa la preselecció, no es pot modificar.

 

 • Publicació de l'oferta de places: 4 d'abril
 • Termini per inscriure's a la convocatòria: 4 d'abril -16 de maig
 • Primera assignació provisional de places: 20 de maig
 • Data límit per comunicar acceptacions o renúncies: 2 de juny
 • Publicació de l'oferta de places vacants: 9 de juny
 • Termini per inscriure's a la convocatòria: 19 de juny
 • Segona assignació provisional de places: 23 de juny
 • Data límit per comunicar acceptacions o renúncies: 30 de juny
 • Assignació definitiva: 1 de juliol

L'Oficina de pràctiques realitzarà l'assignació de les places en funció dels criteris següents:

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant
 • Priorització de l'alumne en la tria de places sol·licitades
 • Oferta de places disponibles per a l'ensenyament o l'itinerari de l'estudiant 

Els estudiants han d'acceptar formalment la plaça o renunciar-hi mitjançant el GIPE, un cop hagin consultat el resultat de la seva assignació a l'apartat del GIPE "Les meves pràctiques".

Es prega als estudiants amb una plaça assignada que entenguin el compromís que assoliran en el moment que formalitzin la seva acceptació o renúncia, ja que aquesta opció personal tindrà el corresponent impacte en la programació i organització de les activitats que desenvolupen les entitats.

Comparteix-ho: