Detall avisos

Convocatòria 2023 de premis extraordinaris de grau

Del'1 al 22 de desembre de 2023
Avís | 27-11-2023

D’acord amb la normativa aprovada per Comissió Acadèmica de Consell de Govern de 25 de març de 2014 i per Consell de Govern de 10 d’abril de 2014, cada curs acadèmic s’atorgaran premis extraordinaris per a cada ensenyament; per tant, s’obre la convocatòria per als alumnes que hagin finalitzat els estudis en el curs 2022/2023 dels ensenyaments següents:

  • Comunicació i Indústries Culturals
  • Estudis Anglesos
  • Estudis Àrabs i Hebreus
  • Estudis Literaris
  • Filologia Catalana
  • Filologia Clàssica
  • Filologia Hispànica
  • Lingüística
  • Llengües i Literatures Modernes
  • Llengües Romàniques i les seves Literatures

Requisits: poden optar al premi extraordinari tots els alumnes que hagin obtingut una nota mitjana igual o superior a 9,0.  En el cas que no n’hi hagi cap podran optar els alumnes que tinguin una nota mitja de 8,5 o superior i que ho sol·licitin.  En qualsevol cas, caldrà haver abonat les taxes corresponents a l’expedició del títol de grau.

Termini i lloc de presentació de la sol·licitud: de l’1 al 22 de desembre de 2023, presencialment a la Secretaria de la Facultat o per correu electrònic a fil-secretaria@ub.edu (cal adjuntar fotocòpia del DNI)


Comparteix-ho: