Detall novetats

«Ortodoxos i dissidents en temps de Ramon Llull»

Notícia | 09-05-2014

Jornades acadèmiques

9 i 10 de maig de 2014
Horari: dia 9, 16.30 h; dia 10, 10 h
Lloc: dia 9, sala Gabriel Oliver; dia 10, Seminari Conciliar
Programa

Organitza: Aula Lul·liana de Barcelona