Detall novetats

Ethical Intentionality in Sarah Kane’s Blasted: Dramaturgy, Performance and Reception / Intencionalitat ètica a Blasted, de Sarah Kane: dramatúrgia, escenificació i recepció

Doctoranda:Marta Tirado Mauri
Tesis | 25-04-2022

Defensa de tesi doctoral

Data: 14 de juny de 2022
Hora: 11.00h
Ubicació: Defensa telemàtica

Direcció de la tesi: Dra. Mireia Aragay i Sastre

Programa de doctorat: Estudis lingüístics, literaris i culturals

Les persones que desitgin assistir a la defensa pública per via telemàtica, han de sol·licitar l'enllaç a lauravara@ub.edu, dos dies abans de l'acte, com a molt tard


Comparteix-ho: