Detall novetats

La Facultat de Filologia i Comunicació expressa el seu condol per la mort del Dr. Lambert Ferreres, catedràtic de filologia llatina

Notícia | 01-04-2020

Membre del grup de recerca LITTERA, el catedràtic actualment exercia la seva docència al grau de Filologia Clàssica i al màster de Cultures i Llengües de l’Antiguitat. 

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filologia Clàssica) per la Universitat de Barcelona el 1974, va rebre els ensenyaments dels professors Bassols, Bastardas i Bejarano i sota la direcció d’aquest últim va elaborar la memòria de llicenciatura (Versiones prejeronimianas del Libro de la Sabiduría: cap. IV-VI). L’any 1977 es doctorà en Filologia Clàssica amb el treball titulat El tratado Moriundum esse pro dei filio de Lucifer de Cálaris: Estudio crítico, edición e index uerborum, dirigida pel professor Virgilio Bejarano. A partir d’aleshores va començar la seva trajectòria docent a la Universitat de Barcelona fins a convertir-se en Catedràtic de Filologia Llatina el 1996. Tres anys abans, ho havia estat per la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquests moments, el Dr. Ferreres exercia la docència de les assignatures Llatí I i Prosa clàssica llatina I del grau de Filologia Clàssica i la de l’assignatura Literatura i textos: entre el paganisme i el cristianisme al máster de Cultures i Llengües de l’Antiguitat. 

Les seves principals línies de recerca han estat la llatinitat tardana i cristiana, la lexicografia llatina i la crítica textual. Actualment, Ferreres era membre del grup de recerca LITTERA (Laboratori d’Investigació i tractament de Textos Epigràfics Romans i Antics). També formava part del projecte d’innovació docent ITER ROMANVM 2011. Durant anys va ser un membre molt actiu de la junta directiva de la Secció Catalana de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC).

Entre les seves publicacions destaquen El tratado Moriundum esse pro dei filio de Lucifer de Cagliari. Comentarios y edición crítica (1980-1981), A propos d'inanimare et d'interceptus (1992), La tradición indirecta en dos restituciones al texto del Pseudo-Cipriano De laude martyrii (1999), i Texto y tradición textual en el De laude martyrii (2012).  

Actualment, i entre d’altres càrrecs que ocupava, el Dr. Ferreres era el representant de la Facultat de Filologia i Comunicació a l’Escola de doctorat de la UB i era membre de Comissió Econòmica de la Facultat. 

La Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona lamenta la seva pèrdua a l’edat de 68 anys i s’afegeix a les mostres de condol per la defunció del Dr. Lambert Ferreres Pérez.

 

 


Comparteix-ho: